Вести

grb.jpg

Mirjana Radić11 јула, 20201min1702

На  основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша (у даљем тексту Штаб), на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу доноси следећу:

 

НАРЕДБУ

којом се одређују посебне мере заштите становништва од заразне болести

 КОВИД-19, које важе од 11. Јула 2020. године.

 

 

 1. Свако је обавезан да у затвореном простору јавне намене користи маску и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне дистанце од 2 метра.

2. У јавном превозу обавезно је коришћење заштитне маске. Забрањује се улазак у возило лицима која немају постављену заштитну маску. Превозник је дужан да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила.

3. Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у контакту.

4. На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, купце и раднике пијаце.

5. Организована окупљања на простору јавне намене, у затвореном простору или на отвореном простору, дозвољена су само када се окупља до 20 особа. Под организованим окупљањем нарочито се сматрају: прославе, музичке, забавне и културне манифестације, спортски догађаји са присуством публике и слична окупљања. Минимална површина расположивог простора је 4 квадратна метра по особи. Обавезно је джање дистанце од 2 метра.

6. Ограничава се радно време пружања угоститељских услуга, на начин:

а) у делу затвореног простора услуге се неће пружати од 21 час до 06 часова наредног дана,

б) у делу отвореног простора услуге се неће пружати од 23 часа до 06 часова наредног дана.

7. У угоститељском објекту, коцкарници и кладионици у затвореном простору број гостију се ограничава на минимално 4 квадратна метра корисне површине по госту. Особље је обавезно да све време користи заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл., гост је у обавези да користи заштитну маску. На улазу у објекат и у тоалету објекта обавезно је средство за дезинфекцију руку.

8. У угоститељском објекту, у делу отвореног простора (летњим баштама) број гостију се ограничава на минимално 2 квадратна метра површине баште по госту.

А) Уколико постоји могућност да се  башта отвореног типа прошири заузећем јавне површине, дозвољено је проширење исте на јавну површину без повећања капацитета (број столова и столица), уколико се на овај начин смањује епидемиолошки ризик по госте, под условом да се не омета слободан пролаз пешака и не угрожава безбедност кретања.

Б) Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл., гост је у обавези да користи заштитну маску.

В) После сваке употребе столови и прибор морају се дезинфиковати.

Г) За сваким столом и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.

Д) Прибор и посуђе се морају прати искључиво машински.

 

9. У продајним објектима број потрошача се ограничава на најмање 4 квадратна метра корисне површине по потрошачу.

 

10. Број корисника отворених базена се ограничава на 4 квадратна метра површине воде и површине за лежаљке по кориснику, уз обавезно држање дистанце од 2 метра.

 

11. Забрањује се рад затворених базена осим у сврху тренинга ватерполиста и пливачких екипа,  при чему се број корисника ограничава на 4 квадратна метра површине воде по кориснику.

 

12. На продајним, угоститељским и другим објектима и површинама где је број корисника ограничен, обавезно је да информација о површини и максималном броју истовремених корисника буде истакнута и јасно уочљива на улазу.

 

13. У парковима, на дечијим игралиштима и спортским отвореним теренима обавеза је држања физичке дистанце од 2 метра, осим уколико бораве са лицима из породичног или заједничког домаћинства.

 

14. Забрањује се рад спа и велнес центара.

 

15. Рад козметичких и фризерских салона, салона лепоте, фитнес центара и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

 

16. У верским објектима и приликом верских обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

 

17. У стамбеним зградама примењивати најмање једном дневно дезинфекцију заједничких просторија, а више пута дневно дезинфекцију рукохвата, квака, прекидача, дугмади у лифту.

 

18. Да ЈКП „Медијана“ Ниш, врши ванредно прање улица и јавних површина примењујући адекватно дезинфекционо средство.

 

19. Институт за јавно здравље Ниш да, са почетком рада нове лабораторије „Ватрено око“, обезбеди ефикасно и правовремено тестирање по утврђеним критеријумима.

 

20. Обезбедити правовремено информисање грађана на ефикасан и веродостојан начин са акцентом на едукацији.

 

21. Као посебна мера превенције ширења заразне болести КОВИД-19 одређује се моментални прекид рада и затварање на период од седам дана објеката угоститељских, продајних и других напред наведених услуга, уколико се непосредном контролом надлежних органа установи значајније одступање од спровођења напред наведених мера.

 

22. О спровођењу мера стараће се комунална полиција, инспекцијски и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица у складу са  чланом 113. и чланом 114. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, као и у складу са другим законима.

 

 

              У Нишу,

11.07.2020.

 

Градски штаб за ванредне ситуације

Командант

Дарко Булатовић

 


grb.jpg

Mirjana Radić7 јула, 20206min251
 
 
            На основу члана 56 Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС“, број 129/2007, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020) и члана 2 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017 – пречишћен текст),
 
С А З И В А М
КОНСТИТУТИВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 20АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ (четвртак)
СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ
 
            За конститутивну седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:
 
Д Н Е В Н И     Р Е Д
 
 1. ОБРАЗОВАЊЕ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 4. ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 5. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  
      Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              Председник    
                                                                                                                                          мр Раде Рајковић

viber_image_2020-07-04_15-58-45-1-1280x960.jpg

Mirjana Radić4 јула, 20202min15098

На  основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша (у даљем тексту Штаб), на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу доноси следећу:

 

ОДЛУКУ

којом се одређују превентивне мере против епидемије КОВИД-19 за период од

04. јула до 19. јула 2020. године:

 

 1. Свако је обавезан да користи маску у затвореном простору и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне дистанце од 2 метра.

 

 1. Окупљање у затвореном простору се ограничава на максимално 100 особа уз минимално 4 квадратна метра површине по особи уз поштовање дистанце од најмање 2 метра и обавезу коришћења заштитне маске.

 

 1. Отворити две КОВИД-19 амбуланте са радним временом 07 – 22 часова.

 

 1. У јавном превозу обавезно је коришћење заштитне маске. Забрањује се улазак у возило лицима која немају постављену заштитну маску. Превозник је дужан да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила.

 

 1. Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у контакту.

 

 1. На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, купце и раднике пијаце.

 

 1. У угоститељском објекту у затвореном простору, број гостију се ограничава на минимално 4 квадратна метра корисне површине по госту. Особље све време мора да користи заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл., гост је у обавези да користи заштитну маску. На улазу у објекат и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.

 

 1. У угоститељском објекту у делу отвореног простора (летњим баштама) број гостију се ограничава на минимално 2 квадратна метра површине баште по госту.
 • Уколико постоји могућност да се башта отвореног типа прошири заузећем јавне површине, дозвољено је проширење исте на јавну површину без повећања капацитета (број столова и столица), уколико се на овај начин смањује епидемиолошки ризик по госте, под условом да се не омета слободан пролаз пешака и не угрожава безбедност кретања.
 • Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл., гост је у обавези да користи заштитну маску.
 • После сваке употребе столови и прибор морају се дезинфиковати.
 • За сваким столом и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.
 • Прибор и посуђе се морају прати искључиво машински.

 

 1. Дискотеке и клубови у затвореном простору у којима гости стоје, крећу се или играју уз музику, у периоду примене ових мера могу да раде само у статичном режиму (столови са местима за седење) на начин регулисан под тачком 7.

 

 1. Дискотеке и клубови на отвореном, у периоду примене ових мера могу да раде само у статичном режиму баште отвореног типа, на начин регулисан под тачком 8.

 

 1. У продајним објектима број потрошача се ограничава на најмање 6 квадратних метара корисне површине по потрошачу.

 

 1. Број корисника отворених базена се ограничава на 4 квадратна метра водене и површине за лежаљке по кориснику, уз обавезно држање дистанце од 2 метра.

 

 1. Препоручује се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим бројем учесника, или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним бројем људи.

 

 1. Окупљање на отвореном простору се ограничава на максимално 500 особа, уз поштовање минималне дистанце од 2 метра.

 

 1. У парковима, на дечијим игралиштима и спортским отвореним теренима обавеза је држања физичке дистанце од 2 метра, осим уколико бораве са лицима из породичног или заједничког домаћинства. Апелујемо на омладину да се приликом дружења на отвореном уздрже од дружења у већим групама. (Ово се посебно односи на окупљање на кеју Нишаве, у парковима и сл.) У сваком случају, учесници су обавезни да држе минималну међусобну дистанцу од 2 метра.

 

 1. У образовним установама (предшколским, школским и високообразовним) одложити све скупове и свечаности, а пријемне и друге испите, као и уписне поступке организовати уз примену свих мера заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

 

 1. Подсећамо да су вртићи и предшколске установе дужне да примењују све мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија). Родитељима се препоручује да, уколико имају услова за чување деце у домаћинству, да их привремено не доводе у предшколску установу.

 

 1. Забрањује се рад затворених базена, спа и велнес центара.

 

 1. Рад козметичких и фризерских салона, салона лепоте, фитнес центара и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

 

 1. У верским објектима и приликом верских обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

 

 1. У стамбеним зградама примењивати најмање једном дневно дезинфекцију заједничких просторија, а више пута дневно дезинфекцију рукохвата, квака, прекидача, дугмади у лифту.

 

 1. Да ЈКП „Медијана“ Ниш, да учесталије врши прање улица и јавних површина примењујући адекватно дезинфекционо средство.

 

 1. Институт за јавно здравље Ниш да, са почетком рада нове лабораторије „ватрено око“, обезбеди ефикасно и правовремено тестирање по утврђеним критеријумима.

 

 1. Обезбедити правовремено информисање грађана на ефикасан и веродостојан начин са акцентом на едукацији.

 

 1. О спровођењу мера стараће се комунална полиција, инспекцијски и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица, као и затварање објекта на период од седам дана уколио се ради о угоститељском, продајном или другом напреед наведеном објекту.

IMG-35da81a9033b0e606e0f9b52ecfce793-V
IMG-d49667bd93df050332a003c7d82ce112-V
IMG-97dcbc12765569bbbd3ccaea5dbec53d-V
IMG-198c1870dbff58d8655f7aeda1c7836e-V

EM29 јуна, 20201min197

У порти Саборне цркве у Нишу одржана је Видовданска академија на којој је орден Светог Романа  постхумно  додељен доктору Миодрагу Лазићу, а повеље и признања су уручени вуковцима нишких основних и средњих школа.

 

Орден Светог Романа је највеће признање које додељује Епархија нишка, а у име преминулог нишког доктора Лазе примила га је његова ћерка Нина Вујошевић. Академији је присуствовало и више десетина бораца са Илиџе, из Зворника, Бијељине и Братунца које је током рата на простору бивше Југославије оперисао и лечио доктор Лаза.

 

“Доктор Миодраг Лазић, хирург „напаћеног српског народа“, најзначајније признање наше Епархије заслужио је херојским деловањем, примерним вршењем свог позива и за љубав према српској цркви и народу“, казао је епископ нишки Арсеније уручујући орден Нини Вујосевић.

 

“Сећајући се наших славних предака и славећи  њихово свето и славно име вечерас се сећамо лика и дела  једног савременог хероја нашега народа који је себе предао на олтар отаџбине служећи својим ближњима, испунивши речи Христове од ове љубави нико нема већи да ко живот свој положи за пријатеље своје. Реч је о др Миодрагу Лазићу чувеном српском хирургу из Ниша. Овај велики човек, овај херој српскога народа изгубио је своју  последњу битку у борби против подмуклог и невидљивог непријатеља, Ковида 19, борећи се за животе својих пацијената”, истако је епископ нишки Ареније.

 

Ћерка доктора Миодрага Лазића Нина Вујошевић казала је да орден који је добио њен отац представља симбол невероватне приче о херојству у времену када се заборављају праве вредности.

 

“Велика је част стајати данас овде пред свима вама у предвечерје Видовдана у граду у коме  је мој отац провео највећи део свог животног и радног века. Овај орден је уједно и подсетник свима нама да следимо његов пут, да будемо хумани и несебични. Мајке причајте деци о српским херојима. Срби где год да сте не дајте своје светиње, чувајте своје хероје од заборава, њима у част певајте Марш на Дрину“, казала је Вујошевић.


IMG-074f9e769614c399d74867badb44555c-V
IMG-3c7874c7d76c4b5c47e3fee114ae3ec5-V
IMG-946b4e070f498d8839af5d6273f2ad9a-V

EM29 јуна, 20201min224

За делегацију града Источног Сарајева данас је одржан пријем у Градској кући.

 

Градоначелник  Источног Сарајева Ненад Вуковић и чланови борачких удружења стигли су у Ниш како би одали пошту др Миодрагу Лазићу који је у априлу преминуо од последица коронавируса.

 

Госте из пријатељског града примио је заменик градоначелника проф.др Милош Банђур,који је између осталог рекао да је било речи и о сарадњи два града на универзитетском нивоу и могућностима да се она унапреди.

 

Комеморација др Лазићу на Новом гробљу у Нишу биће одржана на Видовдан,а претходно ће у порти Саборне цркве у Нишу делегација из Источног Сарајева присуствовати Видовданској академији.


grb-720x340.jpg

M S19 јуна, 20201min360

Град Ниш сваке године, путем Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката за младе, пружа подршку младима у свим областима које су значајне за унапређење друштвеног положаја младих, финансирањем пројеката удружења младих и удружења за младе.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2020. години расписан је у износу од 7.000.000 динара за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020. и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015 – 2020.

Документацију потребну за аплицирање по Јавном конкурсу можете наћи на сајту Града Ниша, у делу Конкурси.

Овим путем Град Ниш позива сва заинтересована удружења младих и удружења за младе да узму учешће у Јавном конкурсу како би кроз реализацију својих пројектних идеја допринели унапређењу положаја младих и остваривању циљева омладинске политике у граду Нишу.

Пријаве на Јавни конкурс за пројекте доставити на адресу: Градска управа Града Ниша-Секретаријат за омладину и спорт – Одсек за омладину, ул. Вожда Карађорђа, бр. 16, II спрат, Ниш.

Крајњи рок за подношење пријава на Јавни конкурс је понедељак, 6.7.2020. године до 15h.


grb.jpg

M S19 јуна, 20201min248
УПРАВНИ ОКРУГ НИШАВСКИ
Општина/град контакт телефон за пријављивање бирача који желе да гласају ван бирачког места
ГАЏИН ХАН 018/850112

018/851100

063/1172302

АЛЕКСИНАЦ 060/ 218 22 64, Милојевић Драган члан Радног тела

060/ 218 22 77, Ташана Јевтић, члан Радног тела

060/ 218 22 03, Дејан Милошевић, координатор Радног тела

ДОЉЕВАЦ 018/4810056
НИШ 018/505511

018/505514

РАЖАЊ 064/8867765 Петар Стојковић
МЕРОШИНА 018/4892023

018/4892034

СВРЉИГ 062/8005703

Дејана Митић, КООРДИНАТОР РТ И НАЧЕЛНИК ОУ

 

062/8027775

Јовица Гајић, ЧЛАН РАДНОГ ТЕЛА