20200909080946_IMG_5241-1280x853.jpg

Mirjana Radić9 септембра, 20201min557
На седници Скупштине Града Ниша усвојена је одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2019. годину којом су утврђени приходи и примања, расходи и издаци буџета. Остварени приход у 2019. години је 8,9 милијарди динара што је за милијарду динара више у односу на претходну годину. Град је остварио два велика прихода, милијарду и триста милиона динара кроз порез на имовину и 4 милијарде динара кроз порез на зараде.
Тања Обрадовић, дипломирани инжењер архитектуре именована је за Главног урбанисту града Ниша. Она је од 2005. године радила као републички урбанистички инспектор у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а досадашњи јe руководилац групе Ниш, републичке урбанистичко – грађевинске инспекције.
На седници је образована и нова Kомисија за планове града, чији ће председник бити Главни урбаниста. Образован је и нови Градски штаб за ванредне ситуације. Скупштина је потврдила одборничке мандате трома нових одборника СНС.