Naissus.jpg

M S13 јануара, 20211min217

На територији Града Ниша и околних села успостављена је потпуна нормализација снабдевања водом за пиће свих корисника ЈКП “Наиссус“Ниш. Вода у Нишком водоводном систему је изузетног квалитета, и по свим физичко-хемијским и микробиолошким параметрима, здравствено и хигијенски је потпуно исправна и безбедна за пиће.

Свакодневно се у Нишком водоводном систему контролише 90 узорака воде на различитим локацијама. У оквиру интерне анализе квалитета воде у Служби санитарне контроле са лабораторијом ЈКП “Наиссус“ изврши се 60 узорковања, док се у Институту за јавно здравље Ниш, у виду екстерне контроле, анализира вода са 30 локација. Сви резултати потврђују висок квалитет воде за пиће коју призводи и дистрибуира ЈКП “Наиссус“ Ниш.

Још једном упућујемо апел свим корисницима да рационално користе воду  и буду солидарни до истека ванредних временских прилика, како би сви суграђани имали редовно снабдевање квалитетном пијаћом водом.


Naissus.jpg

M S12 јануара, 20211min200

Током ноћи се смањио степен замућења на извориштима тако да се нормализација водоснабдевања на свим локацијама очекује у наредним сатима, конкретно до 15 сати.

За сада у прекиду је снабдевање водом у северном делу града, на простору Виник-исток, Подвиник, на путу за село Каменица и село Хум. На поменутим местима су присутне ауто-цистерне за снабдевање корисника пијаћом водом и дежураће до 15 сати, до када се предвиђа стабилизација водоснабдевња на том и на целом простору града Ниша.

Вода у нишком систему водоснабдевања је хемијски и бактериолошки исправна, што значи да је лабораторијски проверена и безбедна за пиће.

Утврђивање здравствене исправности воде за пиће, истовремено се обавља свакодневно у Служби санитарне контроле са лабораторијом ЈКП“Наиссус“и у Институту за јавно здравље Ниш као и потврда екстерне контроле  физичко-хемијске и хидрoбиолошке анализе вода у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић– Батут“.


Улица-Војводе-Танкосића-бр.30.jpg

M S12 јануара, 20211min196

Улица Војводе Танкосића бр. 30

Вода на улици, нужан је ископ у улици Војводе Танкосића, код броја 30. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Војводе Танкосића, од улице Војводе Мишића до ул. Седмог јула (могућ је прекид за Дом здравља).

Улица Меше Селимовића, пут за Доње Власе

Вода на поршини, потребан је ископ у улици Меше Селимовића, на путу за село Доње Власе. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевањe до 15 сати у улици Меше Селимовића (прилаз I), на путу за Доње Власе.

Село Поповац, ул. Железничко насеље бр. 64

Вода на површини, нужан је ископ у улици Железничко насеље, код броја 64, у селу Поповац. Због радова на оспособљавању прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања у делу улице Железничко насеље (у непосредном окружењу око броја 64).

Насеље Доња Врежина, ул. Зорана Радосављевића Чупе бр.4

Квар је у шахти, потребно је раскопавање у ул. Зорана Радосављевића Чупе, код броја 4. Због радова на замени првог вентила биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Зорана Радосављевића Чупе.

Насеље Доња Врежина, ул. Црвених јавора бр. 13/А

Не држи први вентил, потребна је интервенција у улици Црвених јавора, код броја 13/А, у насељу Доња Врежина. Због радова на оспособљавању прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Црвених јавора.

Насеље Виник-исток  

Ауто-цистерна за снабдевање становништва пијаћом водом биће присутна до 15 сати на простору: Виник-исток, Подвиник и на путу за село Каменица.


grb-234x300.png

M S11 јануара, 20211min233

Неколико дана киша и снег интензивно падају у нашем региону и то је условило повећањем степена замућења воде на већини изворишта. Ова ситуација неповољно утиче на целокупан систем водоснабдевања тако да је у протеклих 48 сати дошло до повећане мутноће воде на извориштима водоводног система Љуберађа – Ниш ( Љуберађа, Мокра, Дивљана и Крупац) и изворишта Студена.

Уколико се тенденција замућења настави нишки водовод биће принуђен да неке од наведених изворишта искључи и привремено стави ван функције а њихово поновно ангажовање зависиће искључиво од хидролошких прилика. Оваква ситуација може директно да утиче на количину воде у нишком водоводном систему што за последицу има ограничења у редовном снабдевању водом наших суграђана у вечерњим сатима и то у вишим деловима града са десне обале реке Нишаве: насеље Виник (Подвиник и виши делови насеља Пантелеј), насеље Ледена Стена, насеље Ратко Јовић, Ћамурлијски пут и села моравског водовода.

За кориснике у вишим деловима Пантелеја биће обезбеђена ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом од 14 до 18 сати. ЈКП“Наиссус“ позива суграђане да рационално користе воду из нишког водовода и тиме осигурају систем водоснабдевања и избегавање већих несташица воде у Нишу и околини.

У деловима града где остаје редовно водоснабдевање, вода је исправна за пиће. Служба санитарне контроле са лабораторијама у склопу ЈКП“Наиссус“  спроводи сталан интегрисан систем контроле по принципу непрекидне провере и хигијенске праксе:

– Мониторинг (санитарна контрола) здравствене безбедности  воде за пиће нишког водоводног система у свим фазама производње и дистрибуције ради јавног снабдевања становништва водом за пиће.

– Примена мера контроле систематским  физичко- хемијским и микробиолошким лабораторијским испитивањима вода.

Утврђивање здравствене исправности воде за пиће, истовремено се обавља свакодневно у Служби санитарне контроле са лабораторијом и у Институту за јавно здравље Ниш као и екстерном контролом  физичко-хемијске и хидрoбиолошке анализе вода у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић– Батут“ и радиолошка испитивања у Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду.

Наставља се стални надзор и непрекидна санитарна контрола воде од стране лабораторија ЈКП“Наиссус“ и у складу с тим периодично објављујемо саопштења о степену замућења воде у ванредним временским условима и са напоменом да је вода хемијски и бактериолошки безбедна за пиће у одрживом систему водоснабдевања.


grb-234x300.png

M S4 јануара, 20211min264

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Град Ниш ставља на јавни увид нацрт планског документа

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНА

 

Документ Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Ниша (ЛАП) за период 2021-2023. година је израђен у оквиру Програма ИПА 2016 “ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома” (Програм) који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО),  док је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања главно корисничко министарство.

Израда овог ЛАП-а подржана је у оквиру Компоненте 1 Програма: Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама, чији је циљ да пружи свеобухватну подршку ЈЛС у унапређењу/развоју ЛАП за инклузију Рома, успостављању и функционисању мултисекторског радног тела и мобилних тимова за инклузију Рома

Овај документ се ослања на најзначајнија национална стратешка, планска и програмска документа, као и на важеће локалне стратегије. У изради овог документа примењен је партиципативни приступ и фокус је стављен на укључивање свих релевантних заинтересованих страна и представника ромске заједнице.

 

Јавни увид као вид упознавања јавности са нацртом планског документа, изабран је уместо јавне расправе коју  због пандемије Covid 19 није безбедно организовати.

Јавни увид траје 15 дана од дана објављивања.

 

Заинтересована јавност примедбе и сугестије може да достави на следећу адресу

јelena.petric@gu.ni.rs

 

Нацрт Акционог плана можете преузети ОВДЕ.

 

Радни тим за израду акционог плана


50.1.jpg

M S31 децембра, 20201min347

На деветој седници  Скупштине Града Ниша, разматрано је  39 тачака дневног реда. Oдборници су расправљали о програмима рада јавно комуналних предузећа и установа културе за 2021. годину као и о уређењу грађевинског земљишта и програму комуналне инфраструктуре. У циљу ефикаснијег рада, о појединим тачкама је вођена јединствена расправа. На седници је изабран нови секретар Скупштине града. Досадашњи секретар Ружица Ђорђевић поднела је оставку, због преласка на другу функцију,  а на њено место је постављена Светлана Китић која је до сада радила као самостални саветник у Служби за послове Скупштине града.


grb.jpg

M S14 децембра, 20201min982

Поштовани,

На основу Закључка Градског већа о утврђивању времена, места и начина спровођења јавне расправе о Нацрту Плана развоја града Ниша за период од 2021-2027. године, обавештавамо вас да ће се јавна расправа, у циљу спречавања ширења вируса COVID – 19, спровести путем интернета, почев од понедељка, 14. децембра до четвртка 17. децембра, објављивањем нацрта документа на званичним интернет страницама града Ниша www.ni.rs , односно Канцеларије за локални економски развој и пројекте www.investnis.rs.

Позивамо све заинтересоване грађане и грађанке, Јавна предузећа и Установе, предузећа и предузетнике, удружења, организације цивилног друштва, представнике Универзитета и средстава јавног информисања, органе и службе Града и друге заинтересоване субјекте да своје предлоге, примедбе и сугестије о Нацрту Плана развоја града Ниша за период од 2021 – 2027. године, доставе на мејл Канцеларије за локални економски развој и пројекте kler@gu.ni.rs до 17. децембра 2020. године до 10,00 часова.

После спроведене јавне расправе, Координациони тим за израду Плана развоја града Ниша за период од 2021.-2027.године и Центар за пословну и иновациону подршку, разматраће приспеле предлоге, примедбе и сугестије, сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи и исти доставити Градском већу града Ниша заједно са коначним Нацртом Плана развоја града Ниша за период од 2021 – 2027, на даљу надлежност.

Додатак: Нацрт Плана развоја града Ниша за период од 2021 – 2027. године


Улица-Радоја-Дакића-1280x765.jpg

M S13 новембра, 20201min274

Улица Радоја Дакића бр. 13

Вода на улици, нужан је ископ у улици Радоја Дакића, код броја 13. Због активности на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Радоја Дакића.

Насеље Мраморско брдо

Вода на површини, потребан је ископ на више места у насељу Мраморско брдо. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у насељу Мраморско брдо.

Улица Војводе Мишића бб

Наставак радова због новонасталог квара на водоводној мрежи AC 500, у улици Војводе Мишића бб, на рекреативном зиду близу моста. Због сложеног процеса поправке цевовода великог пречника неће бити прекида у водоснабдевању.

Село Рујник

Припрема се ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом житеља села Рујник. Цистерна ће боравити у поменутом селу од 10 до 14 сати.


logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

M S28 октобра, 20201min403

САЗИВАМ

6. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 2.11.2020. ГОДИНЕ (понедељак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 6. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО ПРИВАТНОМ-ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СТЕВАН СРЕМАЦ” НИШ
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОЗOРИШТА ЛУТАКА НИШ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ СА ПОСЛОВНИМ СЕДИШТЕМ У НИШУ, УЛ. КЊАЖЕВАЧКА БР. 156, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА НА КОЈИМА ЈЕ У ЛИСТУ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 3081 КО НИШ-ПАНТЕЛЕЈ УПИСАНО ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

Материјал за тачке 3 до 12 биће вам накнадно достављен.

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

   Председник

Бобан Џунић

Прилог: Позив за седницу

 

 


Село-Поповац.jpg

M S28 септембра, 20201min339

Село Поповац, Железничко насеље

Вода на површини, потребан је ископ у улицама Железничка и Маршала Тита. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Железничком насељу, у селу Поповац.

Село Љуберађа                      

Наставља се интервенција на водоводној мрежи у селу Љуберађа. Због неодложних радова могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у селу Љуберађа.

Бубањ село, ул. Маршала Тита бр. 40а

Са улице вода долази у шахту, потребан је ископ у улици Маршала Тита бр. 40а, у Бубањ селу. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у поменутој улици у Бубањ селу.

Села Рујник и Бреница

Припрема се ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом житеља села Рујник и Бреница. Цистерна ће боравити у селу Рујник у времену од 11 до 13 сати, затим у селу Бреница од 13 до 15 сати.