logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

Mirjana Radić24 децембра, 20201min277

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 30.12.2020. ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

 

За 9. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПРОСЕК, НА ПОДРУЧЈУ ГО НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА „БУБАЊ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША- ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕРЧИНАЦ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КРАВЉЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СЕЧАНИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – ТРЕЋА ФАЗА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА КУНОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА ОСТРОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА РАУТОВО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О OТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИПАДАЈУЋУ КАМАТУ ДО 06.ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРAДА НИША У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ – ПИМ“ АД ИЗ БЕОГРАДА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“ НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ ПРЕ ПОЧЕТКА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КАО ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ

 

 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

          Седница ће се одржати у сали Официрског дома, Улица младих 28а.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

Председник

Бобан Џунић

 

Прилог: Оригинални текст документа


vodovod10112020.jpg

Mirjana Radić10 новембра, 20201min331

Улица Горичка бр.69а

Вода на улици, нужан је ископ у Горичкој улици, код броја 69а. Због интервенције биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Горичкој улици.

Кнез Село

Вода на површини, потребан је ископ у центру Кнез Села. Због активности на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Кнез Селу.

Улица Булевар Св. Цара Константина бр. 127

Вода на површини, нужан је ископ у улици Булевар Светог Цара Константина, код броја 127, у насељу Никола Тесла. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Булевар Светог Цара Константина, лева страна од улице Заплањске према Нишкој Бањи.

Улица Рујничка бр. 55а

Квар на првом вентилу, потребан је ископ у Рујничкој улици, код броја 55а. Због интервенције на прикључној вези биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати на поменутој дреси (уколико не држи деонични вентил могућ је прекид у деловима улица Рујничке и Драгољуба Ристића).


vodovod06112020.jpg

Mirjana Radić6 новембра, 20201min381

 Насеље Пантелеј, улица Чегарска бр. 21

Вода на улици, нужан је ископ у улици Чегарској, код броја 21, у насељу Пантелеј. Због интервенције биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Чегарској и делу улице Косовке девојке.

Насеље Горњи Комрен, улица 14. Октобар

Вода на површини, потребан је ископ у улици 14. Октобар, према игралишту у насељу Горњи Комрен. Због активности на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици 14. Октобар и могућ је прекид у околним улицама.

Насеље Брзи Брод, улица Владимира Роловића бр. 1

Због цурења вода је затворена код мостића, у насељу Брзи Брод, на углу улица Владимира Милића и Љубомира Недељковића. Нужан је ископ у улици Владимира Роловића бр. 1. Због радова на поправци водоводне мреже у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у делу насеља Брзи Брод (од улице Павла Софрића све улице према граду).

Пут за Доње Власе, улица Паје Јовановића бб

Вода на улици, потребан је ископ у улици Паје Јовановића бб, на путу за Доње Власе. Због интервенције на водоводној мрежи биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Паје Јовановића, у делу пута за Доње Власе.


vodovod04112020_1-1280x874.jpg

Mirjana Radić4 новембра, 20201min454

Улица Благоја Паровића, код Градске топлане

Услед радова трећег лица дошло је до оштећења на водоводној мрежи у улици Благоја Паровића, у непосредној близини Градске топлане Ниш. Тренутно су без воде корисници у улицама Благоја Паровића,  Бранка Крсмановића и део улице Булевар Немањића (кварт до парка Св. Саве). Завршетак радова се предвиђа до 16 сати, када се очекује и нормализација водоснабдевања.


vodovod04112020_1-1280x874.jpg

Mirjana Radić4 новембра, 20201min375

Улица Благоја Паровића, код Градске топлане

Услед радова трећег лица дошло је до оштећења на водоводној мрежи у улици Благоја Паровића, у непосредној близини Градске топлане Ниш. Тренутно су без воде корисници у улицама Благоја Паровића,  Бранка Крсмановића и део улице Булевар Немањића. Завршетак радова се предвиђа до 17 сати, међутим уколико деонични вентили нису функционални мораће да се обустави водоснабдевање за шири круг корисника. Новим саопштењем објавићемо колика је зона прекида и када се предвиђа нормализација водоснабдевања.


vodovod04112020.jpg

Mirjana Radić4 новембра, 20201min353

Улица Требињска br.18

Вода избија испод поптпорног зида, нужно је раскопавање у Требињској улици, код броја 18. Због радова на водоводној мрежи биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати, на простору од Бубањске улице до улице Змаја од Ноћаја.

Насеље Ново Село, улица Гајтаничка бб

Вода на улици, наставак радова у Гајтаничкој улици бб, у насељу Ново Село. Због активности на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Гајтаничкој улици.

Насеље Горњи Матејевац, ул. Обилићева бр. 41

Претходног дана су били одложени радови у Обилићевој улици бр. 41, у насељу Горњи Матејевац. Нужан је ископ на поправци прикључне везе и биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу насеља Горњи Матејевац, улица Обилићева и околне улице: Церска, Чегарска, Рајићева.

Насеље Никола Тесла, ул. Првокутинска код бројева 101 и 105

Вода са улице пуни шахту, потребан је ископ у Првокутинској улици, код бројева 101 и 105. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у селу Прва Кутина.


vodovod03112020_1.jpg

Mirjana Radić3 новембра, 20201min360

Насеље Горњи Матејевац, улица Ливађанска бр. 15

Услед објективних околности одложени су радови у Обилићевој улици а обављају се у Ливађанској, ископ, коловоз-земља, код броја 15, у насељу Горњи Матејевац. Због интервенције биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Ливађанској улици.


vodovod03112020.jpg

Mirjana Radić3 новембра, 20201min353

Насеље Ново Село, улица Гајтаничка бб

Вода на улици, потребно је раскопавање у Гајтаничкој улици бб. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у Гајтаничкој улици.

Насеље Горњи Матејевац, ул. Обилићева бр. 41

Вода на површини, потребан је ископ у Обилићевој улици бр. 41, у насељу Горњи Матејевац. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у делу насеља Горњи Матејевац, улица Обилићева и околне улице: Церска, Чегарска, Рајићева.

Улица Александра Стојановића бр. 41

Вода у шахти и на улици, нужан је ископ у улици Александра Стојановића бр. 41. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у улици Александра Стојановића.

Улица Божидара Вељковића

Настављају се радови на водоводној мрежи у улици Божидара Вељковића. Због интервенције неће бити прекида у водоснабдевању.


FB_IMG_1604388006305.jpg

Mirjana Radić3 новембра, 20201min535

Шеста седница Скупштине Града Ниша је, према Закључку Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, одржана у сали Официрског дома, уз поштовање епидемиолошких мера, а на дневном реду седнице нашле су се 23 тачке. Седница је, на позив председника Бобана Џунића, почела минутом ћутања митрополиту црногорско-приморском Амфилохију

Одборници су дали сагласност на коначни Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији Града Ниша, што ће, како је председник Џунић у изјави медијима истакао, унапредити енергетску ефикасност и донети уштеду у оперативним трошковима јавног осветљења Града Ниша.

Такође, усвојене су одлуке о изменама и допунама одлука о оснивању установа културе, одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Горица“ и ЈКП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“, решење о престанку права коришћења Основној школи „Мирослав Антић“ којим Градска топлана преузима систем топлотне енергије школе, решење о давању гараже у ТЦ „Амбасадор“ на коришћење  ЈКП „Паркинг сервису“.  Именован је директор Туристичке организације Ниш и в.д. директора установе „Дивљана“. Осим решења о именовању Комисије за награде Града Ниша, усвојена су и предложена решења о разрешењу  и именовању чланова управних, надзорних и школских одбора.


vodovod02112020_1-1280x865.jpg

Mirjana Radić2 новембра, 20201min443

Насеље Дуваниште, улица Давида Пијаде

Враћање воде у редован систем водоснабдевања се предвиђа до 11:30 сати на простору насеља Дуваниште (улице: Насерова, 27. март, Патриса Лумумбе, део Бранка Миљковића, део Византијског булевара, део Ђердапске добијају воду), осим за кориснике у улици Давида Пијаде где се настављају радови на углу са Ђердапском улицом. Санирање хаварије и нормализација водоснабдевања и у овој улици се планира до 17 сати.