Mirjana Radić

bajram.jpg

Mirjana Radić24 маја, 20201min82

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је свим припадницима исламске вероисповести Рамазански бајрам.

“Нека нам овај велики празник послужи као подсетник да увек будемо окренути једни другима и да дубоко уважавамо различитости свих који живе на овим просторима. Желим да ове празничне дане проведете у здрављу, радости и благостању, са породицом и пријатељима. Бајрам Шериф Мубарек Олсун!“ – поручио је Градоначелник Дарко Булатовић.


grb.jpg

Mirjana Radić12 маја, 20201min182

На основу члана 14. став 1. и члана 15  и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник  РС“ бр. 104/09 и 99/11) и тачке 9. И 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник  РС“ бр. 15/12 и 88/18) Градска управа града Ниша

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ГРАДА НИША

               

                Део Јединственог бирачког списка за територију града Ниша изложен је у седишту Градске управе  града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, први спрат, канцеларија бр. 41.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији града Ниша могу поднети градској управи у времену од 7,30  до 15,30 сати, сваког радног дана и суботом 8,00 до  15,00 сати најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020 године до 24,00 сата.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, 30.05.2020. године до 24,00 сата, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији града Ниша (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка за народне посланике Народне скупштине.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске управе и лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

За ближа обавештења грађани се могу обратити на телефоне 504 621 и 504 622.

Прилог: Оригинални текст документа


vodovod19122019-1280x960.jpg

Mirjana Radić6 маја, 20201min160

Угао улица Горичке и Крушевачке

Вода на улици, у току је ископ на углу улица Горичке и Крушевачке. Због радова на поправци водоводне мреже у прекиду је водоснабдевање до 17 сати у Горичкој и Крушевачкој улици.


grb.jpg

Mirjana Radić4 маја, 20202min540

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 04.05.2020. године, доноси:

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

 

Да на основу препоруке Института за јавно здравље Ниш, рад угоститељских објеката, кладионица, коцкарница и аутомат клубова мора бити организован тако да се на најмању могућу меру сведе могућност преношења вируса SARS-COV-2 (нови корона вирус) и то и између свих особа које бораве у објекту (гости, корисници и запослени).

Ово ће се постићи сталном применом најважнијих мера превенције – социјално дистанцирање, ношење личне заштитне опреме, мере личне и опште хигијене појачане на највишу могућу меру и стална дезинфекција.

Важно је спроводити надзор над придржавањем ових мера.

 

РАД УГОСТИТЕЉСКИХ И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИПРЕМУ И ДОСТАВУ ХРАНЕ МОЖЕ СЕ ОБАВЉАТИ НА СЛЕДЕЋИ  НАЧИН:

 1. Достава хране на кућну адресу
 2. Шалтерска продаја хране и пића (киосци и др.)
 3. Рад угоститељских објеката на отвореном (баште)
 4. Рад угоститељких објеката у затвореном простору
 5. Комбиновани објекти, који обављају своју делатност на два или више начина

 

МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА ПОШТОВАТИ ПРИЛИКОМ УПРАВЉАЊА И РАДА:

Пре отварања објекта:

 1. Организовати рад и смене у односу на услове са обавезном применом заштитних мера.
 2. Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме за запослене и дезинфекционих средстава за запослене и кориснике.
 3. Обавезно ношење личне заштитне опреме свих запослених током радног процеса (маске, радне униформе и по потреби рукавице). Запослени који директно комуницирају или услужују госте и кориснике пожељно је да користе и визир.
 4. Пре почетка рада неопходно је проветравање просторија, прање, чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме.
 5. Пре коришћења воде за пиће у објекту, отворити све славине и пустити да вода истиче средњим млазом све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима, односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и устали јој се температура). У случajу дa је вода измењених карактеристика и нaкoн дeтaљнoг испирaњa, пoтрeбнo je обратити се Кoрисничкoм цeнтру JКП “Наиссус” нa тeл.: 018/502-777, или Институту за јавно здравље Ниш нa тeл.: 018/42-33-587, локал 142.
 6. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са упутством произвођача везано за намену, концентрацију, начин примене и неопходно контактно време. СТРОГО ВОДИТИ РАЧУНА ДА ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО НЕ ДОЂЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ!!!
 7. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у објекту и башти (употребљених маски, рукавица и другог отпада) – кеса у канти са педалом за ножно отварање. Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите.
 8. У свим угоститељским објектима, у складу са могућностима, одвојити поступке наплате услуга од послова услуживања хране (запослени који послужује храну и пиће не треба да обавља наплату услуге).
 9. На видним местима поставити обавештење о мерама превенције (одржавање растојања, ношење маски и рукавица приликом преузимања, дезинфекција руку, уз препоруку кратког задржавања).
 10. На спољној страни пултова, доступно купцима, поставити дозер пумпу или пумпицу са распршивачем са дезинфекционим средством.
 11. На улазу у објекат поставити дезо-баријере и дозере за дезинфекцију руку за обавезну дезинфекцију при уласку у објекат (у складу са могућностима – бесконтактни дозери).
 12. Распоред столова у затвореном или отвореном простору угоститељских објеката организовати тако да размак између гостију који седе за истим или суседним столовима не буде мањи од прописане социјалне дистанце од 2 метра. У супротном обезбедити физичке баријере (од плексигласа или другог пуног материјала) који ће делити простор између столова.

 

Током рада објекта:

 1. Избацити из употребе послуживање кечапа,сенфа, сосева, уља, сланика, шећера, чајева и сл. из посуда за заједничку употребу, као и самоуслуживање прибора из заједничких гондола.
 2. Користити папирне меније за једнократну употребу, који се бацају после сваког госта или евентуално меније за вишекратну употребу, погодне за дезинфекцију, који се морају обавезно дезинфиковати после сваког госта. Кад год је могуће, истицати мени на местима која су видљива гостима чиме би се смањила могућност контакта са евентуално контаминираним површинама.
 3. Контролисати поступак прања посуђа – обавезно машинско прање или, уколико за то нема услова, прање детерџентом на што вишој температури уз завршну дезинфекцију наменским дезинфекционим средством.
 4. Угоститељске објекте редовно проветравати, у складу са временским приликама, природним путем (отварањем прозора). Не користити вештачку вентилацију затвореног централизованог типа, као и климатизацију у објектима уколико се ради о сплит систему (систем у коме ваздух циркулише унутар просторије проласком кроз унутрашњу јединицу клима уређаја без размене истог са спољним свежим ваздухом).
 5. Фаворизовати бесконтактно плаћање картицама (корисник прислања картицу на аутомат за очитавање, без додиривања исте од стране запосленог). Ако се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција руку/рукавица након сваке наплате, а пре било које друге радње.
 6. Посебну пажњу обратити на коришћење санитарних просторија:

– На улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној дезинфекцији руку пре и након коришћења. Опционо и испред улазних врата у санитарне просторије поставити дозер са дезинфекционим средством;

– Контролисати појединачни улазак посетиоца у санитарне просторије;

– Приликом уласка, особа мора имати маску;

– На улазу и приликом изласка особа мора извршити прање и дезинфекцију руку;

– У санитарним просторијама морају бити на располагању течни сапун, топла вода и једнократни папирни убруси за руке или апарат за сушење руку, као и дозер са дезинфекционим средством за руке на бази 70% алкохола (опционо други препоручени дезинфицијенс) – у складу са могућностима препоручују се бесконтактни дозери;

– Више пута у току дана  спровести чишћење и дезинфекцију санитарних просторија, подова и свих површина са којима се долази у контакт;

 

ШАЛТЕРСКО ИЗДАВАЊЕ (КИОСЦИ):

 1. За кориснике услуге по типу поруџбине, уколико је могуће раздвојити поступак наручивања и плаћања од поступка издавања производа – послове обављају две особе на различитим пултовима уз поштовање социјалног дистанцирања.
 2. Обавезна је дезинфекција руку и пулта после сваког купца, као и након сваке појединачне радње (након сваке наплате, а пре издавања наруџбине у ситуацијама када то ради иста особа).
 3. У складу са могућностима, поставити преграде/заштиту између запослених и корисника, од плексигласа или другог материјала који се може прати и дезинфиковати.
 4. У складу са могућностима јасно обележити путеве приступа и удаљавања од објекта, како би се избегло стварање гужви, уз поштовање социјалне дистанце – одржавања растојања између клијената од најмање 2м док чекају на услугу наплате или преузимања хране и пића (нпр. видљиво означавање линијама на асфалту).

 

ДОСТАВА ХРАНЕ И ПИЋА – КЕТЕРИНГ:

 1. Запослени је дужан да приликом доставе носи маску и рукавице (пожељно и визир).
 2. Обавезно најавити долазак (телефоном или јављањем на интерфон).
 3. Приликом предаје поруџбине држати што већу могућу дистанцу од клијента.
 4. Након примања готовине од корисника, обавезно извршити дезинфекцију рукавица ако није могућа промена.
 5. Хигијену и дезинфекцију возила за доставу треба спроводити што чешће (препоручљиво након сваког завршеног “круга доставе”).

 

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА ЗАПОСЛЕНИХ:

Најважнија је хигијена руку, што подразумева чешће прање руку, сапуном и водом, најмање 20 секунди а обавезно након коришћења тоалета, пре припреме, служења или конзумирања хране, након кашљања, кијања и коришћења марамица за нос, контакта са површинама које се често додирују, пре стављања и након скидања рукавица, након контакта са гостима или корисницима услуга и др.; након прања, дезинфиковати руке (препоручују се дезинфицијенси на бази 70% алкохола).

Избегавати додиривање очију, уста и носа.

 

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА:

а) Послодавац има обавезу да:

 • Спроводи праћење здравственог стања запослених при доласку на посао (у складу са могућностима – путем бесконтактног мерења те+есне температуре или праћењем појаве симптома болести).
 • Одмах удаљи са радног места запослене код којих су се испољили симптоми болести – повишена телесна температура, симптоми (чак и благи) респираторне или цревне болести.
 • Простор у коме је боравила таква особа проветрава и детаљно дезинфикује све површине, предмете, прибор и опрему наменским дезинфекционим средствима у складу са упутством произвођача, уз обавезно коришћење личне заштитне опреме.
 • Запослени који су били у блиском контакту (обављали послове на мање од 2 м растојања) са особом код које је потврђена COVID-19 инфекција сматрају се изложеним и даљи поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених институција.
 • Организује чешће краће паузе за одмор запослених у току рада, с обзиром на обавезу ношења личне заштитне опреме и потребу доследне примене других мера превенције, које додатно ангажују запослене.

б)  Послодавац је у обавези да обавести запослене о потреби:

 • Праћења сопственог здравственог стања и пријављивања појаве симптома респираторне или цревне болести и повишене телесне температуре, уз обавезу телефонског јављања претпостављеном, и обавезног недоласка на посао и даљег поступања у складу са званичним препорукама.
 • Коришћења личне заштитне опреме (маска, радна униформа, рукавице, док у случајевима у којима није могуће избећи контакт мањи од 2 м користити и визир)
 • Поштовања социјалне дистанце – удаљеност од 2м у складу са могућностима током свих процеса рада, али и током пауза.
 • Спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и дезинфекције руку.
 • Спровођења мера појачане опште хигијене – чешће прање и дезинфекција простора, површина, опреме.
 • Редовног проветравања простора

 

ОБАВЕЗЕ ЗА ГОСТЕ :

Гости у угоститељске објекте морају улазити са маском, која се мора носити и приликом преузимања хране и пића путем кућне доставе или шалтерске продаје.

Без маски у простору објекта могу боравити само гости док су за својим столом.

У свим осталим приликама боравка у простору објекта, доласка/одласка, наручивања, преузимања, плаћања на пулту, коришћења санитарних просторија, гости морају носити маску (или други вид заштитне покривке за нос и уста).

 

Наредба се односи на све привредне субјекте на територији Града Ниша регистроване за обављање делатности из области трговине на мало, која обухвата и продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење, као и на кладионице, коцкарнице и аутомат клубове.

Наведене одредбе Наредбе ће се у складу са одлукама Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације, стањем на терену и фазном приступу у организацији и раду угоститељских објеката прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати.

Надзор и контролу примене одредби ове Наредбе вршиће надлежне инспекцијске службе.

За непоштовање наведених мера и обавеза из Наредбе примењиваће се казнене одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016).

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

                                                                                                              КОМАНДАНТ

                                                                                                             Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст документа


IMG-09a2260b268a051be97226eb8d846805-V-1280x854.jpg

Mirjana Radić3 маја, 20201min647

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша оценио је да је епидемиолошка ситуација у Нишу из дана у дан боља. Смањује се број пацијената на лечењу у KЦ Ниш и привременим ковид болницама, као и број заражених корона вирусом у социјалним установама на територији Града и околних општина. Истовремено, расте број тестираних грађана, а смањује проценат оних са позитивним резултатом на присуство вируса COVID19.

Ипак, епидемиолози оцењују да је свеукупна ситуација у Нишу и даље несигурна, и да ризик од обољевања постоји, те да је, због тога, неопходна пуна примена свих прописаних мера заштите уз обавезно поштовање препорука лекара и надлежних државних органа.

Штаб је оценио да се припреме за даље ублажавање мера морају пажљиво спровести, и обезбедити пуна примена свих законских одредби.

С обзиром да се од понедељка обнавља јавни превоз у међуградском саобраћају, а да ће од 8. маја почети да саобраћа и градски превоз у Нишу, наложено је тестирање свих возача, кондуктера и контролора на COVID19.

Посебна пажња посвећена је и чињеници да у понедељак, 4. маја, поново почињу да раде кафићи и други угоститељски објекти, те је дат налог свим инспекцијским службама да на терену стриктно контролишу примену свих прописаних превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, објављених на званичном сајту Града Ниша, који су обавезујући за сва правна лица и предузетнике, пружаоце услуга.


Vodovod_30042020.jpg

Mirjana Radić30 априла, 20201min129

Село Суви До, ул. Љубомира Манојловића бр. 5

Вода у шахти, потребна је замена првог вентила DN ¾, у улици Љубомира Манојловића бр.5, у селу Суви До. Због радова на поправци прикључне везе нужан је прекид водоснабдевања до 15 сати у II висинској зони (село  Суви До).

Село Хум

Вода на површини, квар на муљном испусту у селу Хум. Због интервенције на поправци квара биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у селу Хум.

Улица Војводе Мишића бб,                                                                                                    

Настао је озбиљан квар на цевоводу пречника 500мм у улици Војводе Мишића бб, на пешачкој стази, поред Нишаве.  Екипе ЈКП“Наиссус“ су ванредним ангажовањем оспособиле систем у кратком року и нешто пре 22 часа вратиле уредно водоснабдевање на свим локацијама.

Села Рујник и Лесковик

По налогу надлежног штаба за ванредне ситуације биће отпремљена ауто-цистерна за снабдевање села Рујник и Лесковик  пијаћом водом. У селу Лесковик цистерна ће дежурати у времену од 10 до 11 сати, а у селу Рујник од 11 до 12:30 сати.


logo_vodovod-1.png

Mirjana Radić30 априла, 20201min115

Мобилни резервоари са дезинфекционим средством на бази ХЛОРА, НАТРИЈУМ ХИПOХЛОРИТОМ (NaClO) су постављени на 25 локација у граду.

Грађани ће дезинфекционо средство моћи да преузимају понедељком и четвртком у времену од 11 до 16 сати на следећим локацијама:

Градска општина Медијана

 1. Византијски булевар (код маркета“Темпоекспрес“)
 2. Трг краља Александра (код школе Радоје Домановић)
 3. Преко пута Дома здравља (код ватрогасног дома)
 4. Испред зграде Градске општине Медијана
 5. На паркингу испред изворишта“Медијана“ (на путу према врежинском мосту)
 6. 6. Насеље Брзи брод (код маркета IDEA)

Градска општина Палилула

 1. 7. Угао улица Љубомира Николића и Драгутина Митића (код пијаце)
 2. 8. Улица Станоја Бунушевца (код Нишког културног центра)
 3. 9. Здравствена станица “Ледена стена“, улица Жртава фашизма бр. 1, код окретнице
 4. 10. Аутобуска окретница у Новом Селу
 5. 11. Улица Гаврила Принципа (код маркета“ТИС“)
 6. 12. Улица Војводе Путника
 7. Испред Светиниколске цркве

Градска општина Црвени крст

 1. 14. Булевар 12. фебруар (код супермаркета IDEA)
 2. 15. Насеље Бранко Бјеговић (код маркета IDEA)
 3. 16. Насеље Стеван Синђелић
 4. 17. Село Поповац код ОШ „Милан Ракић“

Градска општина Нишка Бања

 1. 18. На окретници (код аутобуске станице)
 2. 19. Насеље Никола Тесла, Улица Заплањска 35 (код маркета „5“)

Градска општина Пантелеј

 1. 20. Код продајног објекта „ИДЕА“ у Борској улици
 2. 21. Код три црвена солитера /бивша РК Синђелић/ у Књажевачкој улици
 3. 22. На локацији Дурланске пијаце
 4. 23. Код продајног објекта „ИДЕА“ на Матејевачком путу
 5. 24. Сомборски булевар (код маркета „Златни траг“)
 6. 25. Насеље Доња Врежина (код окретнице)

ВАЖНО:

Раствор се употребљава искључиво за дезинфекцију површина (подова, ходника, санитарије, рукохвата).

НИЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ, ОДЕЋЕ, НАМЕШТАЈА, ТЕПИХА, ЖИВОТИЊА!

Не користити заједно са другим средствима!

У П О З О Р Е Њ Е !!!

Средство за дезинфекцију не сме доћи у додир са кожом. У случају контакта са кожом или очима, испрати великом количином воде!

У случају да се прогута одмах потражити лекарску помоћ!Држати ван домашаја деце, на тамном и хладном месту!

Дезинфекционо средство биће дељено управницима скупштине станара и грађанима према респореду градских општина. Овакву акцију дистрибуције дезинфекционих средстава спроводићемо периодично водећи рачуна да не угрозимо стабилан процес функционисања у сектору производње воде.


grb.jpg

Mirjana Radić30 априла, 20201min156

COCA-COLA систем донираo је Граду Нишу, Клиничком центру Ниш, 10 000 флашица воде за подршку у борби против пандемије корона вируса. На овај начин, COCA-COLA систем, правовременом и брзом реакцијом, помогao је несметано снабдевање пијаћом водом пацијената, хоспитализованих због болести, изазване вирусом covid-19 у неку од клиника нишког Клиничког центра, као и у привременим covid болницама.

Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, захваљују COCA-COLA систему што се одазваo акцији Града и обезбедиo вредну донацију, а уједно показаo висок степен друштвене одговорности.

У овом тешком времену, када се суочавамо са опасним вирусом и када смо уједињени жељом да очувамо здравље наших ближњих, комшија, пријатеља и свих суграђана, COCA-COLA систем показаo је да је поуздан партнер на кога увек може да се рачуна, а посебно онда када је тешко.

Иначе, Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, до сада су сакупили безмало 3.5 милиона динара, а обезбеђене су и робне донације у виду заштитне опреме и маски,  хигијенских пакета, прехрамбених производа, прскалица за дезинфекцију и др.


Vodovod_29042020_1.jpg

Mirjana Radić29 априла, 20201min115

Улица Војводе Мишића бб, на стази поред Нишаве

Настао је озбиљан квар на цевоводу пречника 500мм у улици Војводе Мишића бб, на пешачкој стази, поред Нишаве.  Екипе интензивно раде али услед отежаног приступа месту хаварије наставља се интервенција“превезивањем“ мреже тако да се обезбеђује дотицање воде на више локација. Отежано је водоснабдевање и смањен притисак у неким улицама у јужном делу града, у делу центалног језгра, на простору II и III висинске зоне, тако да стручни тим предвиђа завршетак радова у вечерњим сатима. Како је у питању већа хаварија незахвално је прогнозирати тачно време окончања интервенције. Сви ресурси ЈКП“Наиссус“ су на терену и покушаће да оспособе систем пре 22 часа. Моле се управници зграда да укључе хидрофоре како би побољшали снабдевање водом на вишим спратовима у стамбеним објектима где је због хаварије смањен притисак.


Vodovod_29042020.jpg

Mirjana Radić29 априла, 20201min127

Улица Војводе Мишића бб, на стази поред Нишаве

Настао је озбиљан квар на цевоводу пречника 500мм у улици Војводе Мишића бб, на пешачкој стази, поред Нишаве.  Екипе интензивно раде али услед отежаног приступа месту хаварије наставља се интервенција и после 17 сати. Без воде је већи број улица у II и III висинској зони и стручни тим предвиђа завршетак радова у вечерњим сатима. Како је у питању већа хаварија незахвално је прогнозирати тачно време окончања интервенције, сви ресурси ЈКП“Наиссус“ су на терену и покушаће да оспособе систем пре 22 часа.