ПОЗИВ ЗА 39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Mirjana Radić16 јануара, 20202min1606
Web

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 21.1.2020. ГОДИНЕ (уторак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 39. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 38. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ
 5. ПРЕДЛОГ ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГО НИШКА БАЊА – ПРВА ФАЗА, ЗОНА ЛОКАЛИТЕТА „ЕТНО СЕЛО“
 6. ПРЕДЛОГ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА – ПРВА ФАЗА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ
 7. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА У МЕДОШЕВЦУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 2010-2025 – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ –
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОМЕНИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ЧЕГАР“ У НИШУ
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊА СТУДЕНА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПАЉИНА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ДРУГА ФАЗА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ – ПРВА ФАЗА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ 
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВУКМАНОВО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊЕ ВЛАСЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАСЕНОВИК, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЧУКЉЕНИК, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА 
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ БАЊЕ ТОПИЛО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕГУЛИСАЊУ ДУГА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕГУЛИСАЊУ СТАРОГ ДУГА ЗАКУПАЦА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД НИШ, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД НИШ ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА 
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ БАНКЕ ИНТЕЗА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У УЛ. МАЈАКОВСКОГ Л7 ДО Л9 У НИШУ
 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ 
 33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 39. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ “НИШСТАН” НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 40. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2020. ГОДИНУ
 41. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 42. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 43. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 44. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 45. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 46. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 47. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 48. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2020. ГОДИНУ
 49. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ 
 50. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ ЗА 2020.ГОДИНУ 
 51. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020.ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „МАРА“ НИШ
 52. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 53. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ
 54. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 55. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ
 56. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

 

Председник

 

Мр Раде Рајковић

 

Прилог