Акти Градског већа Града Ниша за 2019. годину

image_pdfimage_print

163. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.01.2019. године

  1. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „11. јануар“
  2. Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша
  3. Решење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
  4. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП  „Градска топлана“ Ниш
  5. Закључак о приступању изради уговора о финансирању заједничке изградње канализационе мреже у улицама Војислава Илића и Михајла Пупина са МДС инжењеринг д.о.о. из Ниша
  6. Закључак којим се препоручује Надзорним одборима ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш, да одложe наплату својих потраживања насталих по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, тако што ће омогућити ЈКП „Горица“ Ниш отплату дуга у 24 (двадесет четири) месечне рате почев од 01.01.2020. године

Можда Вас занима и следеће...