Акти Градског већа Града Ниша за 2019. годину

186. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.07.2019. године Решење о успостављању сарадње са Фондом за образовање Рома на остваривању мера и активности које се односе на унапређење положаја Рома...