Акти Градског већа Града Ниша за 2019. годину

173. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 19.03.2019. године   Решењe о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 6958/1 од 07.12.2018. године утврђује се варијабилни...