Акти Градског већа Града Ниша за 2019. годину

199. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.10.2019. годинe Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту, ул. Маршала Тита бр. 18, на...