Нова ангио сала на југу Србије

8_2383_1971_angiosalaУ Лесковцу је званично после пробног рада отворена ангио сала за ургентно збрињавање кардио-васкуларних болесника.

 Отварању сале присутвовао је и председник удружења кардиолога Србије и градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, који је рекао је да је ово својеврсна децентрализација кардиологије и медицине.

 Он је нагласио да лекари не треба да се плаше компликација, јер су оне увек и свуда могуће и присутне, а инсистирао је и на едукацији становништва, коме треба указати на штетности дувана и лоше исхране, као значајних фактора ризика.

 У опрему ангио сале у Лесковцу ресорно министарство уложило је 85 милиона динара, али недостаје још опрема, као, на пример, аортна балон пумпа која најбрже спасава животе пацијентима без притиска и пулса.

 Иначе Србија је на трећем месту у Европи по смртности од кардио-васкуларних обољења.

 “Тражицемо то од Министарства, од спонзора, али и од локалне самоуправе са којом имамо фантастичну сарадњу. Данас ангио сала ради са два лекара, а још један лекар ускоро завршава едукацију, шест техничара, два рентген техничара. Требаће јос кадрова, али то зависи од броја оболелих”, појаснио је Небојша Димитријевић, директор лесковачке болнице.

 “Планирамо да покријемо целу Србију оваквим салама јер пацијенти морају бити збринути у наредна два сата од момента кад осете симптоме инфаркта миокарда. Министарство ће учинити све да обезбеди потребну опрему и едукацију”, рекао је Перисав Векић, државни секретар у министартсву здравља.
Презентација нацрта стратегије пољопривредне и руралног развоја 2014 – 2024

0_2384_1972_ruralnirazvojНова стратегија пољопривреде дефинише развојне циљеве и приоритете уз потпуно уважавање концепта одрживог развоја и јачање нове улоге пољопривреде у економији и друштву. У Нишу је одржана презентација Нацрта Стратегије пољопривредне и руралног развоја 2014 – 2024, овом стратегијом дефинисана су нова решења за праведнију и равномернију расподелу расположивих средстава свим потенцијалним корисницима.

 Нацрт је представио државни секретар Министарства пољопривреде Данило Голубовић, а претходно је такође државни секретар у овом министарству Жељко Радошевић обишао пољопривредна газдинства у околини Ниша.

 Помоћник градоначелника Ниша проф. др Јован Стојковић рекао је у уводу представљања нацрта да “Република Србија има велики потенцијал у сектору пољопривредне производње захваљујући повољним климатским условима, добрим природним карактеристикама земљишта и расположивим водним ресурсима, али тај потенцијал није у потпуности искоришћен.

 Руралне области у Републици Србији покривају 85% територије земље са више од половине од укупног броја становника (55%), и по основним развојним показатељима значајно заостају за урбаним срединама. Неки од основних проблема и трендова са којима се суочавају скоро све руралне области су смањење броја пољопривредника и миграције сеоског становништва у урбане средине.

 сРеформа пољопривредне политике требало би да допринесе стварању поузданог и атрактивног пословног амбијента у пољопривредно прехрамбеном сектору, да обезбеде већу стабилност дохотка пољопривредних произвођача и благостање сеоског становништва.