ПОЗИВ ЗА 5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14.10.2020. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

EM9 октобра, 20201min265
Web

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14.10.2020. ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

 

За 5. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ
 3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊИ ОБРАЧУН ЗА 2019. ГОДИНУ „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ
 4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ, ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „МАРА“ У НИШУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „МАРА“ У НИШУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ УТВРЂЕНЕ ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „MЕДИАНА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „НАИССУС“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”ТРЖНИЦА” НИШ О  НАЧИНУ ПОКРИЋА ДЕЛА ГУБИТКА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019.ГОДИНУ
 19. РЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ДОБИТИ ПО РЕДОВНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ”НИШСТАН” НИШ О ПОКРИЋУ НЕТО ГУБИТКА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЈП ”НИШСТАН” ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

 

 

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

 

Председник

 

Бобан Џунић

 

 

Прилог: оригинални документ