ЈКП“НАИССУС“ ЈЕ ИЗВРШИО ДОПУНУ ДЕЗИНФЕКЦИОНОГ СРЕДСТВА НА 26 ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ