Јавна трибина о Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2020. годину

DM3 децембра, 20191min1649
grb-720x340

У току је израда Програма развоја Града Ниша за 2020. годину.

Позивају се грађани, градске општине, Јавна предузећа и Установе, предузећа и предузетници, удружења, организације цивилног друштва, представници Универзитета и средстава јавног информисања, органи и службе Града и други заинтересовани субјекти да своје предлоге, примедбе и сугестије о Нацрту, могу доставити писаним путем и то:

Канцеларији за локални економски развој и пројкте Града Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.39, Ниш

– електронском поштом на адресу: kler@gu.ni.rs

Рок за достављање предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику истиче дана 10.12.2019. године.

Јавна трибина о Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2020. годину одржаће се 06.12.2019. године, у великој сали Скупштине Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, у временском периоду од 12,00 до 13,00 сати.

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ – НАЦРТ

З А К Љ У Ч А Ко утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправео Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2020. годину
Новембар, 2019.