УПОЗОРЕЊЕ: ОД ДАНАС 19. ЈУНА 2020. ГОД. ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ НА НОВОИЗГРАЂЕНОМ ПОТИСНОМ ЦЕВОВОДУ НА ДЕОНИЦИ ХУМ – БРЕНИЦА У НАРЕДНИХ СЕДАМ ДАНА

EM19 јуна, 20201min355
brenica_kvar

Од петка 19. јуна, од 12 сати до петка 26. јуна 2020. године, због дезинфекције новоизграђог потисног цевовода на деоници Хум – Бреница, упозоравамо житеље села Бреница на новоизграђеном потисном цевоводу да не користе воду за пиће, нити као техничку воду (спремање хране, појење стоке, поливање башти). У наредних седам дана током процеса дезинфекције, вода ће бити хемијски третирана и као таква није добра за здравље људи, нити може да се користи за спремање хране. Ово важи и за животиње, у истом периоду хиперхлорисану воду не давати љубимцима и не појити стоку.