Уклоните своје хаварисано возило

NJ22 октобра, 20201min460
IMG_20201022_180017_868
IMG_20201022_180017_870
IMG_20201022_180017_875
IMG_20201022_180017_884
IMG_20201022_180017_927
IMG_20201022_180017_924

Град је покренуо опсежну акцију уклањања хаварисаних возила са јавних површина. Комунална инспекција градске општине Медијана обавештава власнике хаварисаних возила да их у што краћем року уклоне чиме избегавају трошкове њиховог принудног одвожења од стране Паркинг сервиса.

Надлежни инспектори обилазиће подручје Ниша и наредних дана са циљем успоствљања комуналног реда.