САЗВАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Mirjana Radić7 јула, 20206min885
grb
 
 
            На основу члана 56 Закона о локалним изборима (”Службени гласник РС”, број 129/2007, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020) и члана 2 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),
 
С А З И В А М
КОНСТИТУТИВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 20АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ (четвртак)
СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ
 
            За конститутивну седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:
 
Д Н Е В Н И     Р Е Д
 
  1. ОБРАЗОВАЊЕ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
  2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  4. ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  5. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  
      Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              Председник    
                                                                                                                                          мр Раде Рајковић