Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању координатора на нивоу Града Ниша за спровођење противепидемијских мера у циљу спречавања настанка и ширења инфекције изазване Корона вирусом

Mirjana Radić14 марта, 20201min942
grb-720x340

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Градоначелник Града Ниша доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању координатора на нивоу Града Ниша за спровођење противепидемијских мера у циљу спречавања настанка

и ширења инфекције изазване Корона вирусом

 

 

I  Именује се проф. др Жарко Ранковић, инфектолог, за координатора на нивоу Града Ниша, за спровођење противепидемијских мера у циљу спречавања настанка и ширења инфекције изазване Корона вирусом код запослених и корисника услуга јавних и јавно комуналних предузећа, установа и других субјеката чији је оснивач Град Ниш.

 

II Задатак координатора на нивоу Града Ниша је да врши послове координације заједничких активности, међусобну комуникацију и размену информација и да без одлагања обавештава Градски штаб за ванредне ситуације уколико има потребе за увођење нових мера у циљу спречавања ширења инфекције изазване Корона вирусом.

 

III Свa јавна и јавно комунална предузећа, установе и други субјекти чији је оснивач Град Ниш, дужни су да одреде координатора испред својих институција са задатком да сваког дана, у 19,00 часова, у електронској форми достављају проф. др Жарку Ранковићу, координатору на нивоу Града Ниша, e-mail: drrankovic@gmail.com, извештај о спровођењу противепидемијских мера у циљу спречавања настанка и ширења инфекције изазване Корона вирусом, на нивоу субјекта из којег долазе.

 

IV Решење објавити на званичном сајту Града Ниша, www.ni.rs и доставити: координатору проф. др Жарку Ранковићу, Градској управи Града Ниша, јавним и јавно комуналним предузећима, установама и субјектима чији је оснивач Град Ниш преко Градске управе Града Ниша, Градском штабу за ванредне ситуације и архиви Градоначелника Града Ниша.

 

 

Број:

Датум: 14.03.2020. године

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

Дарко Булатовић