ПРОДУЖЕН РОК ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВАЊА НА РАТЕ УЗ МОГУЋНОСТ ОТПИСА КАМАТЕ

M S19 маја, 20201min367
Служба информација и рекламација2

ЈКП „Наиссус“ Ниш обавештава кориснике услуга да је, по препоруци Градоначелника и Градског већа, у складу са одлуком бр. 1233-2/2019-03, на снази нова Одлука о допуни акцијских одлука о репрограму дуговања за утрошену воду и услуге канализације, за све категорије потрошача.

Обзиром да је од 15.03.2020. год. до 06.05.2020. год. на територији Републике Србије било ванредно стање услед пандемије вирусом“Covid 19“, прошао је временски рок дана 15.04.2020.године, и није било могуће закључивати уговоре у делу периода који је утврђен наведеном одлуком.

Надзорни одбор ЈКП“Наиссус“ је новом Одлуком на седници одржаној дана 15.05.2020. год. омогућио корисницима регулисање старог дуговања за утошену воду и услуге канализације на продужени рок до 30. јуна 2020. године.

Применом нове одлуке, наши суграђани ће бити у прилици да склопе уговоре о отплати старих дуговања на већи број рата, уз могућност отписа камате до 30. јуна 2020. године.

Више информација о новим условима отплате старог дуговања као и заказивања доласка ради потписивања уговора, корисници могу добити позивањем телефона 018/502-748 и 018/502-749.