ПОТПУНА НОРМАЛИЗАЦИЈА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ НА ЦЕЛОКУПНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША И ОКОЛНИХ СЕЛА

M S13 јануара, 20211min64

На територији Града Ниша и околних села успостављена је потпуна нормализација снабдевања водом за пиће свих корисника ЈКП “Наиссус“Ниш. Вода у Нишком водоводном систему је изузетног квалитета, и по свим физичко-хемијским и микробиолошким параметрима, здравствено и хигијенски је потпуно исправна и безбедна за пиће.

Свакодневно се у Нишком водоводном систему контролише 90 узорака воде на различитим локацијама. У оквиру интерне анализе квалитета воде у Служби санитарне контроле са лабораторијом ЈКП “Наиссус“ изврши се 60 узорковања, док се у Институту за јавно здравље Ниш, у виду екстерне контроле, анализира вода са 30 локација. Сви резултати потврђују висок квалитет воде за пиће коју призводи и дистрибуира ЈКП “Наиссус“ Ниш.

Још једном упућујемо апел свим корисницима да рационално користе воду  и буду солидарни до истека ванредних временских прилика, како би сви суграђани имали редовно снабдевање квалитетном пијаћом водом.