Потписан УГОВОР О УСЛОВИМА ЧЛАНСТВА ГРАДА НИША У УДРУЖЕЊУ „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС“ ЧАЧАК

EM12 јуна, 20201min940
IMG-b45be5346793b3160b562aa18235be27-V
IMG-5eec0315bbb61514014b5248978bc9fd-V
IMG-6eba9235b94b8bd847c7e4440d690ea8-V

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић  потписао је данас УГОВОР О УСЛОВИМА ЧЛАНСТВА ГРАДА НИША У УДРУЖЕЊУ „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС“ ЧАЧАК са заступником овог удружења  Владицом  Гавриловићем.

Приступањем овом Удружењу обезбеђују се бенефити породицама са троје или више деце ,које ће добити картице којим остварују попусте код правних и привредних субјеката.

Овим Уговором уређују се права и обавезе Града и Удружења, у циљу приступања Града у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка и регулисања питања уплате чланарине као средстава којима се обезбеђује одрживост рада Удружења и остваривања његових циљева на територији Града Ниша.

Скупштина града Ниша раније је  донела  Одлуку о приступању града Ниша у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка,  која прописује да Град, даном пријема у чланство Удружења, прихвата износ чланарине који је утврђен Одлуком Скупштине Удружења „Покрет за децу три плус“.

Удружење се обавезује да средства добијена на име чланарине користи за обезбеђивање поносних картица „Цена минус за 3+“ намењених свим породицама са троје и више деце на територији града Ниша, а којим картицама ће породице остварити попуст у правним и привредним субјектима током периода чланства  града Ниша у Удружењу.

Удружење се обавезује да напред наведене картице достави Граду одмах по њиховој изради, како би исте биле уручене крајњим корисницима.