ПОЗИВ ЗА 9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Mirjana Radić24 децембра, 20201min313
Web

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 6/2017 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 30.12.2020. ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

 

За 9. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПРОСЕК, НА ПОДРУЧЈУ ГО НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА „БУБАЊ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША- ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕРЧИНАЦ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КРАВЉЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СЕЧАНИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – ТРЕЋА ФАЗА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА КУНОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА ОСТРОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА РАУТОВО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О OТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИПАДАЈУЋУ КАМАТУ ДО 06.ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРAДА НИША У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ – ПИМ“ АД ИЗ БЕОГРАДА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“ НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ ПРЕ ПОЧЕТКА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КАО ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ

 

 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

          Седница ће се одржати у сали Официрског дома, Улица младих 28а.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

Председник

Бобан Џунић

 

Прилог: Оригинални текст документа