ПОЗИВ ЗА 8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

DM11 децембра, 20201min337
Web

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 17.12.2020. ГОДИНЕ (четвртак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 8. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  1. ПРЕДЛОГ:

1)    ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

2)    КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА НИША И КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА 2021. ГОДИНУ

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА И РАСПОРЕДУ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2021. ГОДИНИ
  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША
  1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
  1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у сали Официрског дома, Улица младих 28а.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

                                                                                                                         Председник

                                                                                                                        Бобан Џунић

Прилог: Оригинални текст документа