ПОЗИВ ЗА 4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

Mirjana Radić26 септембра, 20202min481
Web

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 2.10.2020. ГОДИНЕ (петак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 4. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2021 – 2027. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ И ЗАВРШНИ РАЧУН СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ JAВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 1.1-31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ПЧЕЛИЦА” НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ОУСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ  ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ОУСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗУ АПОТЕКЕ НИШ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2019.ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „НИШ“
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ „ТРЖНИЦА“ НИШ О ИЗМЕНИ ПИЈАЧНОГ РЕДА ЗА МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ
 1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ
 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

                                                                                                                         Председник

                                                                                                                        Бобан Џунић

 

Прилог: Оригинални текст документа