ПОВЕЋАНА МУТНОЋА ВОДЕ НА ИЗВОРИШТИМА

M S11 јануара, 20211min76

Неколико дана киша и снег интензивно падају у нашем региону и то је условило повећањем степена замућења воде на већини изворишта. Ова ситуација неповољно утиче на целокупан систем водоснабдевања тако да је у протеклих 48 сати дошло до повећане мутноће воде на извориштима водоводног система Љуберађа – Ниш ( Љуберађа, Мокра, Дивљана и Крупац) и изворишта Студена.

Уколико се тенденција замућења настави нишки водовод биће принуђен да неке од наведених изворишта искључи и привремено стави ван функције а њихово поновно ангажовање зависиће искључиво од хидролошких прилика. Оваква ситуација може директно да утиче на количину воде у нишком водоводном систему што за последицу има ограничења у редовном снабдевању водом наших суграђана у вечерњим сатима и то у вишим деловима града са десне обале реке Нишаве: насеље Виник (Подвиник и виши делови насеља Пантелеј), насеље Ледена Стена, насеље Ратко Јовић, Ћамурлијски пут и села моравског водовода.

За кориснике у вишим деловима Пантелеја биће обезбеђена ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом од 14 до 18 сати. ЈКП“Наиссус“ позива суграђане да рационално користе воду из нишког водовода и тиме осигурају систем водоснабдевања и избегавање већих несташица воде у Нишу и околини.

У деловима града где остаје редовно водоснабдевање, вода је исправна за пиће. Служба санитарне контроле са лабораторијама у склопу ЈКП“Наиссус“  спроводи сталан интегрисан систем контроле по принципу непрекидне провере и хигијенске праксе:

– Мониторинг (санитарна контрола) здравствене безбедности  воде за пиће нишког водоводног система у свим фазама производње и дистрибуције ради јавног снабдевања становништва водом за пиће.

– Примена мера контроле систематским  физичко- хемијским и микробиолошким лабораторијским испитивањима вода.

Утврђивање здравствене исправности воде за пиће, истовремено се обавља свакодневно у Служби санитарне контроле са лабораторијом и у Институту за јавно здравље Ниш као и екстерном контролом  физичко-хемијске и хидрoбиолошке анализе вода у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић– Батут“ и радиолошка испитивања у Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду.

Наставља се стални надзор и непрекидна санитарна контрола воде од стране лабораторија ЈКП“Наиссус“ и у складу с тим периодично објављујемо саопштења о степену замућења воде у ванредним временским условима и са напоменом да је вода хемијски и бактериолошки безбедна за пиће у одрживом систему водоснабдевања.