ОШ „Др Зоран Ђинђић“ и обданиште прикључени на гасну дистрибутивну мрежу

MM14 јануара, 20221min156
04

Основна школа „Др Зоран Ђинђић“ и новоизграђено обданиште у Брзом Броду прикључени су на гасну дистрибутивну мрежу од 12. јануара 2022. године чиме је обезбеђена максимална економичност рада система за грејање и елиминисана емисија штетних гасова и продуката сагоревања угља у атмосферу.

Школа је изграђена 2009. године, 13 година је користила за грејање чврсто гориво и на тај начин значајно утицала на загађење животне околине.

Град Ниш је предвидео укидање постојеће котларнице на чврсто гориво, изградњу прикључка на гасну дистрибутивну мрежу и изградњу јединственог гасног генератора топлоте који ће снабдевати оба објекта.