Округли сто поводом презентације резултата и закључака пројекта  „Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила“

Mirjana Radić11 децембра, 20191min1138
01 г.кућа
2019-12-10_22-04-54
2019-12-10_22-05-00
2019-12-10_22-05-04
2019-12-10_22-55-05
2019-12-10_22-55-07
2019-12-10_22-55-11

У оквиру активности на пројекту Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних у градској кући одржан је Округли сто са представницима локалних креатора политика и привредницима Града Ниша. Округли сто су отворили Марина Костић, помоћник градоначелника и др Милан Ранђеловић, начелник КЛЕРП-а, који су у своји дискусијама истакли став о значају Пројекта и спроведених истраживања. Резултате Пројекта презентовале су проф. др Весна Јанковић Милић, проф. др Марија Џунић и проф. др Јелена Станковић, наставници Економског факултета Универзитета у Нишу. У току презентација, изнети су кључни резултати који се односе на показатеље макроекономске неусклађености вештина на суб-националном нивоу, позициониран Град Ниш и истакнути статистички показатељи који се односе на локално тржиште рада у Граду Нишу, као и на постојање феномена неусклађености вештина, посебно код категорије високо-образоване радне снаге. Презентовани су и резултати анкете запослених, спроведене према методологији мерења неусклађености вештина коју је развио Универзитет у Кардифу (Skills and Employment Survey, https://esrc.ukri.org/research/our-research/skills-and-employment-survey-ses/) и утврђени резултати указују на квалификациону неусклађеност. Као вештине највећег значаја за обављање послова на задовољавајућем нивоу перформанси у индустријским предузећима у Граду Нишу, која су анализирана у току рада на Пројекту, наведене су преносиве, односно фундаменталне пословне вештине које подразумевају дигитална знања и рачунарску писменост, вештине за решавање комплексних проблема, критичко мишљење, способност преузимања иницијативе и тимски рад, али и предузетничке и менаджерске вештине. У делу истраживања које је спроведено са студентима, резултати указују на потребу увођења обавезних стручних пракси у току студирања, којима би се студентима обезбедила практична знања и на тај начин побољшала њихова позиција у тренутку преласка из образовног система на тржиште рада. Кроз дискусију су изнети конструктивни предлози за даља истраживања, као и сагласност о потреби ближе сарадње академске заједнице са представницима креатора политика на локалном нивоу, али и званичним институцијама, у циљу пројектног финансирања обука и програма унапређења знања и вештина, којим би се побољшала слика тржишта рада у Граду Нишу. У том смислу је предложена интензивнија сарадња академске заједнице и привредних субјеката у циљу предлога и реализације будућих пројектних активности, усмерених на остваривање одрживог развоја људског капитала и тржишта рада Града Ниша.