ОД ПЕТКА 08. 05. 2020.ГОД. НАПЛАТА РАЧУНА ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА БЛАГАЈНИ ЈКП“НАИССУС“

M S7 маја, 20201min402
ЈКП“Наиссус“ Ниш

Поштовани корисници,

 

Од петка 08. маја 2020. год. креће наплата рачуна за утрошену воду и услуге канализације на благајни ЈКП“Наиссус“, у времену од 07 до 19 сати, на адреси у улици Кнегиње Љубице 1/I. На основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша (број 1325-1/2020-01, дана 06.05.2020.год.) спроводиће се мере заштите услед пандемије изазване Корона вирусом Ковид 19, по препоруци Владе Републике Србије.

Радно време благајне сваког радног дана је од 07 до 19 сати, и суботом од 08 до 14 сати.

Мере превенције за кориснике подразумевају процедуру контролисаног уласка у објекат благајне ЈКП“Наиссус“:

  • На улазу у објекат је постављен сунђер добро натопљен дезинфекционим средством и дозери за обавезну дезинфекцију руку при уласку у објекат. Дозери за дезинфекцију руку биће присутни и у санитарним чворовима.
  • Препоручена дистанца између корисника је 2 метра.
  • Организацију уласка у објекат врши запослено лице у одговарајућим интервалима и сходно прописаној дистанци.
  • Запослени на уласку носи маску и рукавице а пожељно је и да корисници носе маску при доласку на шалтер.
  • Запослени у шалтерској служби су у обавези да користе рукавице и маску која прекрива нос и уста.
  • У поступку наплате услуга препоручује се бесконтактно плаћање платним картицама (корисник прислања картицу аутомату за очитавање, без додиривања исте од стране запосленог). Уколико се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција рукавица запосленог након сваке наплате, а пре било које друге радње. Све папире треба уклонити са шалтера.
  • Предвиђен је максимално дозвољен број корисника у просторији благајне, улазак наредне особе је могућ тек кад један од корисника изађе.
  • Дезинфекција радних и манипулативних површина биће спровођена на свака 2 сата током рада.

Наведене препоруке ће се у складу са одлукама Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације, стањем на терену и фазном приступу у организацији рада шалтерских служби прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати.

Безготовинско плаћање је могуће извршити електронским путем коришћењем апликација пословних банака или на шалтерима банака, овлашћених мењачница и експозитурама поште. Корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања у више месечних рата.

Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„ Ниш, а у рубрици „позив на број“ унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш. Бројеви жиро рачуна су исписани у горњем десном углу оригиналног рачуна за воду и услуге канализације.

Бријеви жиро рачуна:

105-353-37 АИК БАНКА

170-30005495000-14 UNICREDIT BANKA

275-0010228420274-35 SOSIETE GENERALE BANKA

160-7345-60 BANKA INTESA, 205-40950-40 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

265-4020310000450-07 RAIFFEISEN BANK

200-2236000101002-19 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

205-3010000025020-06 EUROBANK

340-0000011020604-83 ERSTE BANK

Како је препорука да преко шалтера треба обављати само неопходне услуге, које није могуће урадити на други начин све потребне иформације можете добити на телефоне 018/502 777 или 0800 323 320 (бесплатан позив) или упутити рекламацију рачуна и друге захтеве на мејл reklamacije@naissus.co.rs