ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЈКП“НАИССУС“ БЕЗ ИСКЉУЧЕЊА ВОДЕ  У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Mirjana Radić24 марта, 20201min530
logo_vodovod-1

На основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша бр. 1031-3/2020-01 од 23.03.2020. године, ЈКП“Наиссус“Ниш је дана 24.03.2020. године почео радове на привременом прикључењу корисника, који су предходно искључени са мреже Нишког водоводног система.

У првој фази, привремена прикључења на градску водоводну мрежу екипе ЈКП“Наиссус“ Ниш ће обављати код корисника који живе у ужем центру града, по основу приоритета и према поднетим захтевима.

Такође, ЈКП“Наиссус“  је на основу напред наведене Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, обуставило све активности на искључењима својих корисника са водоводне мреже Нишког водоводног система, у свим објектима који су намењени за становање.

Ове мере трајаће до окончања ванредног стања.

 

У Нишу, 24.03.2020. године

ЈКП“Наиссус“Ниш