НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Mirjana Radić22 марта, 20201min2706
grb-720x340

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша” бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 22.03.2020. године, доноси:

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

 

1.Налаже се затварање свих пијаца на територији Града Ниша, осим кванташке пијаце која ће вршити искључиво велепродају пиљарама и драгсторима.

Продаја на кванташкој пијаци се мора вршити тако да један продавац рукује само новцем а други робом.

Сви радници морају носити заштитне маске и рукавице.

2.Налаже се свим објектима, пиљарама и драгсторима где се врши продаја свежег воћа и поврћа да приликом куповине истих, грађани не смеју сами узимати робу већ ће то за њих вршити радници који морају носити заштитну маску и рукавице, док ће  се наплата обављати код другог лица које ће искључиво радити са новцем.

3.Налаже се затварање свих излетишта, паркова и осталих зелених јавних површина на територији Града Ниша.

4.Забрањује се употреба ресторанских простора на свим бензинским пумпама на територији Града Ниша, јер је примећено            окупљање и задржавање људи на тим просторима.

Комунална инспекција и Комунална милиција ће вршити строгу контролу извршења свих, горе наведених Наредби.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

                                                                                                                 КОМАНДАНТ

                                                                                                         Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст документа