НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

Mirjana Radić16 марта, 20201min6977
grb-720x340

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша” бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 16.03.2020. године, доноси:

 

 

Н А Р Е Д Б У

 

1. Кол центри свих градских општина настављају са радом и редовним извештавањем Кооридатора за спречавање настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом проф. др Жарка Ранковића и обавезују се да воде евиденцију о грађанима старијим од 65 година, особама са инвалидитетом, којима је пружена помоћ у достави неопходних животних намирница и лекова.

Кол центри свих градских општина су у обавези да на дневном нивоу достављају извештаје о спроведеним мерама заштите на  терену Координатору на нивоу Града.

2. Обавезује се ЈКП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ да организује јавни превоз тако што ће увести летњи режим вожње и укинути све ноћне поласке.

Налаже се ЈКП „Дирекцији за јавни превоз Града Ниша“ да предузме све неопходне мере дезинфекције свих аутобуса у јавном  превозу, тако што ће се детаљна дезинфекција вршити приликом сваког уласка аутобуса у гаражу.

Након завршене вожње на последњој станици, сви превозници су у обавези да изврше дезинфекцију свих додирних површина (рукохвата, седишта, стакала…).

Забрањује се коришћење првих врата у аутобусу за улазак путника.

Возачи аутобуса морају бити опремљени заштитном маском и рукавицама.

Сви превозници су у обавези да на дневном нивоу достављају извештаје о спроведеним мерама заштите на терену Координатору на нивоу Града.

3. Обавезује се Градска управа- Секретаријат за образовање да пружи сву неопходну помоћ из своје надлежности свим предшколским установама као и основним школама на територији града Ниша, која се односи на потпуну дезинфекцију свих објеката које користе.

Градска управа – Секретаријат за образовање је у обавези да на дневном нивоу доставља извештај о спроведеним мерама заштите на терену Координатору на нивоу Града.

4. Налаже се Градској управи- Секретаријату за омладину и спорт да предузме мере из своје надлежности, тако што ће сви спортски центри, фитнес клубови, теретане, спа центри, кладионице, школе спорта, школе фолклора и др., одмах прекинути са радом.

Градска управа – Секретаријат за омладину и спорт је у обавези да на дневном нивоу доставља извештај о спроведеним мерама заштите на терену Координатору на нивоу Града.

5. Налаже се Градској управи – Секретаријату за културу и информисање да предузме све мере из своје надлежности ка установама над којима врши надзор, како би престале са радом који подразумева директан контакт са грађанима (Народно позориште Ниш, Позориште лутака Ниш, биоскопи…).

Градска управа – Секретаријат за културу и информисање је у обавези да на дневном нивоу доставља извештај о спроведеним мерама заштите на терену Координатору на нивоу Града.

6. Налаже се Градској управи – Секретаријату за привреду да ограничи радно време свих угоститељских објеката (кафића, ресторана, барова и осталих угоститељских објеката), на временски период од 10 до 20 часова.

Препоручује се угоститељским објектима да у највећој могућој мери пружање угоститељских услуга уреде у форми доставе.

У угоститељским објектима боравак гостију мора бити организован на нивоу санитарног одстојања, са највише 50 лица.

Градска управа- Секретаријат за привреду је у обавези да на дневном нивоу доставља извештај о спроведеним мерама заштите на терену Координатору на нивоу Града.

7. Налаже се Градској управи – Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај да свим грађанима корисницима јавно-комуналних услуга на територији Града Ниша, омогући одлагање плаћање свих рачуна до укидања ванредног стања, без обрачунавања камате.

Препоручује се свим корисницима јавно-комуналних услуга да, уколико су у могућности, користе услуге електронског плаћања.

Градска управа – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је у обавези да на дневном нивоу доставља извештај о спроведеним мерама заштите на терену Координатору на нивоу Града.

8. Рад на шалтерима Градске управе, свих предузећа и установа чији је оснивач Град, обуставља се.

Препоручује се да се комуникација са наведеним институцијама врши писаним поднесцима, електронским путем или телефоном.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

                                                                                                                 КОМАНДАНТ

                                                                                                         Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст документа