КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

EM5 јуна, 20201min381
selo lalinac

Село Лалинске појате

Квар на потисном цевоводу код цркве, у прекиду је снабдевање водом за кориснике у селу Лалинске појате. Због интервенције на цевоводу поред села Лалинске појате, током дана је могућ прекид водоснабдевања до 15 сати и у селу Сечаница.

Нишка Бања, ул. Трг републике бр. 5

Вода на улици, нужно је раскопавање у улици Трг републике бр. 5 у Нишкој Бањи. Због радова на поправци водовдне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати за неколико домаћинстава у делу улице.

Улица Горњоматејевачка бр. 15а

Вода на улици, нужан је ископ, тротоар-плоче, у улици Горњоматејевачкој, код броја 15а. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати на поменутој адреси.

Село Габровац, улица Првомајска бр. 35

Вода на површини, потребан је ископ у Првомајској улици, код бр. 35. Због поправке прикључне везе могућ је краћи прекид водоснабдевња до 15 сати у Првомајској улици.