КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

M S2 јуна, 20201min360
Косовке девојке и Златиборска

Косовке девојке, прилаз II и Златиборска

Обављају се неодложни радови на водоводној мрежи у Косовској улици, II прилаз. Због интервенције могућ је прекид у снабдевању водом у ул. Косовке девојке II прилаз и у делу Златиборске улице.

Угао улица Студеничке и Франца Винтера

Вода на улици, потребно је раскопавање на углу улица Студеничке и Франца Винтера. Због радова на поправци водовдне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у Студеничкој и улици Франца Винтера.

Село Суповац

Вода на улици, нужан је ископ у делу Суповца према селу Сечаница. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати за село Суповац.

Село Јелашница – Ветерник

Вода цури на магистралном цевоводу LC 500, нужан је ископ у селу Јелашница – Ветерник. Због интервенције на магистралном цевоводу за сада неће бити прекида у водоснабдевању, уколико буде неопходно биће накнадно објављено за шири простор (од села Јелашница до Булевара Светог Цара Константина).

Улица Таковска бр. 12а

Вода са улице долази у шахту, потребан је ископ у улици Таковској бр. 12а. Због интервенције на прикључној вези у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у делу улице, око места хаварије. Услед сложеног поступка могућ је кратки прекид водоснабдевања у целој улици.