КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

M S25 маја, 20201min413
Село Мезграја

Село Мезграја

Вода цури између шахте и ураслог плаца, потребно је раскопавање у селу Мезграја, код железничке станице. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Мезграја, према железничкој станици.

Село Габровац, Улица 12. фебруар бр. 4

Вода на улици, потребно је раскопавање у Улици 12. фебруар бр. 4, у селу Габровац. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у делу села Габровац (Улица 12. фебруар).

Село Љуберађа

Вода у дворишту, нужно је раскопавање у селу Љуберађа, код цркве. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у селу Љуберађа.

Улица Пантелејска

Вода на површини, потребна је интервенција на три локације у Пантелејској улици. Због замене првог вентила код бројева 24, 32 и 77, могућ је мањи прекид водоснабдевања до 15 сати у Пантелејској улици.

Насеље Бранко Бјеговић, ул. Лимска бр. 2

Вода на површини, потребан је ископ због замене првог вентила у Лимској улици бр. 2, у насељу Бранко Бјеговић. Због оспособљавања прикључне везе могућ је мањи прекид водоснабдевања до 15 сати у Лимској улици.

Село Хум, ул. Данила Прице бр. 28

Вода са улице долази у шахт, потребан је ископ у ул. Данила Прице бр. 28, у селу Хум. Због радова на поправци прикључне везе могућ је краћи прекид водоснабдевања до 15 сати у делу улице Данила Прице.