ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

M S23 априла, 20201min642

Поштовани корисници,

 

Због великог интересовања суграђана и великог броја упућених питања служби информација и рекламација, показујемо на који начин је могуће извршити плаћање месечних рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш, за воду и услуге канализације. У време уведеног ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване Корона вирусом Ковид 19, привремено је обусављен рад благајни у просторијама предузећа, тако да детаљним информисањем и сликовним приказом Вам олакшамо на који начин можете сигурно да обавите безготовинско плаћање наших услуга.

Сви корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања у више месечних рата.

Безготовинско плаћање је могуће извршити електронским путем коришћењем апликација пословних банака или на шалтерима банака, овлашћених мењачница и експозитурама поште.

Клик на слику да је увећаш

Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„ Ниш, а у рубрици „позив на број“ унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш. Бројеви жиро рачуна су исписани у горњем десном углу оригиналног рачуна за воду и услуге канализације.

Бријеви жиро рачуна:

105-353-37 АИК БАНКА

170-30005495000-14 UNICREDIT BANKA

275-0010228420274-35 SOSIETE GENERALE BANKA

160-7345-60 BANKA INTESA, 205-40950-40 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

265-4020310000450-07 RAIFFEISEN BANK

200-2236000101002-19 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

205-3010000025020-06 EUROBANK

340-0000011020604-83 ERSTE BANK

Уколико нисте примили рачун на кућну адресу, све потребне иформације можете добити на телефоне 018/502 777 или 0800 323 320 (бесплатан позив) или нас контактирајте путем мејла reklamacije@naissus.co.rs