Закључак Штаба за ванредне ситуације Града Ниша, 08.09.2020. године

Mirjana Radić8 септембра, 20201min458
grb

На основу члана 41. став 4 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијима („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 17. Става 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“,број 27/2020), Пословника о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, чланова 8. и 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша” бр 38/11) и  Инструкције о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја, број: 500-00-00023/2020-09 од 18.05.2020.године, донете од стране министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној   . септембра 2020. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

 

  1. Oдобрава се Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ да делимично настави са пружањем услуга за потребе корисника установе.

 

  1. Родитељи/старатељи обавезни су да пре одласка особе корисника Маре обавезно провере да ли корисници Маре имају неку од тегоба које би указивале на оболевање од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Исту обавезу на уласку у Установу за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ имају и одговорна лица у тој установи.

 

  1. Рад у засебним групама организовати и реализовати у складу са Инструкцијом о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја, број: 500-00-00023/2020-09 од 18.05.2020.године, препорукама Министрства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша.

 

  1. Рад у групама организовати за укупно 22 корисника, подељених у 5 односно 6 група.

 

  1. Мере из овог Закључка ће важити од дана доношења овог Закључка за убудуће.

 

  1. Закључак доставити надлежним субјектима у Граду Нишу, који ће контролисати начин спровођења овог Закључка;

 

7. Извештај о предузетим мерама и начину организације рада са корисницима услуга, доставити Градском Штабу за ванредне ситуације Града Ниша.

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

 

                                                       

                                                                                                                          КОМАНДАНТ

 

                                                                                                                  Драгана Сотировски

Прилог: Оригинални текст документа