ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Mirjana Radić9 априла, 20201min4131
grb

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша” бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 09.04.2020. године, доноси:

 

 

З А К Љ У Ч А К

  1. Да на основу препоруке Института за јавно здравље Ниш, број 04-1265 од 09.

априла 2020. године,  сви послодавци на територији Града Ниша, код којих се процес рада одвијају тако што у једној смени ради више од 50 радника, могу имати максимално 50 запослених у смени на 5000 м2 површине.

Приликом рада, растојање између радника мора бити најмање 2 метра као и обавезна употреба заштитне опреме (маске и рукавице) за све време боравка у производном погону.

Мере личне хигијене за раднике и опште хигијене у просторијама подићи на највиши ниво

 

ИЛИ

 

су дужни обуставити рад на период од 14 дана (максимални инкубациони период за COVID 19).

 

 

  1. Закључак доставити Инспекцији рада у Нишу, која ће контролисати спровођење овог Закључка;

 

  1. Извештај о предузетом задатку из Закључка, доставите Градском Штабу за ванредне ситуације Града Ниша.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

                                                                                                                  КОМАНДАНТ

                                                                                                                Дарко Булатовић

Прилог:

оригинални текст документа и

Предлог мера за обављање минимума процеса рада или прекид рада у погону Yura corporation Ниш