Закључак за организовање јавног превоза 30.06.2020. год.