ДОПУНА ОБАВЕШТЕЊА КОРИСНИЦИМА О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ ОД 21.03.2020. ГОДИНЕ

M S22 априла, 20201min416

Поштовани корисници,

 

У складу са уведеним мерама током ванредног стања у Републици Србији, које су донешене услед пандемије коју је изазвао Корона вирус Ковид – 19, а у циљу одржавања стабилности и функционалности система водоснабдевања и каналисања отпадних вода у наредном периоду, ЈКП „Наиссус„ Ниш вам упућује обавештење о начину плаћања услуга у новонасталој ситуацији.

Одлуком Надзорног Одбора предузећа бр. 11887/1-1 од 26.03.2020. године свим грађанима, корисницима услуга ЈКП „Наиссус“ Ниш, одобрено је одложено плаћање рачуна до окончања ванредног стања, без камате.

Измирење месечних фактура на благајнама предузећа биће могуће након окончања ванредног стања.

Молимо вас да уколико имате могућности, рачуне за извршене услуге водовода и канализације измирите на шалтерима банака, овлашћених мењачница или електронским путем.

Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„ Ниш (налазе се у горњем десном углу оригиналног рачуна), а у рубрици „позив на број„ унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус„-а.

Увођењем ванредних мера, обустављено је потписивање репрограма старих дуговања у складу са одредбама Одлуке о репрограму дуговања за утрошену воду и услуге канализације од 14.01.2020. ЈКП „Наиссус“ Ниш ће се залагати код оснивача да рок за потписивање уговора о репрограму старих дуговања буде продужен директно пропорционално временском периоду трајања ванредног стања, односно да се могућност склапања репрограма дуга продужи за број дана у коме је закључење репрограма онемогућено због обуставе рада са корисницима услуга.

ЈКП „Наиссус“ Ниш ће благовремено информисати кориснике услуга о продужењу рока за склапање уговора о репрограму старих дуговања.

 

Хвала Вам на сарадњи и солидарности!

 

 

Служба информација и рекламација

ЈКП“Наиссус“ Ниш