Град Ниш испунио уговорну обавезу на локацији „Нови Ниш“

MM3 августа, 20211min233
1
2
3
4
5
6

Потписивањем и овером уговора код јавног бележника између Града Ниша и Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Град Ниш је испунио своје обавезе преузете 2010. године на локацији „Нови Ниш“ о предаји станова за потребе Министарства одбране и припаднике Војске Србије.

Предати су станови укупне бруто површине од 21.000 квадратних метара.

После више од једне деценије прекинута је блокада те стране инвестиције и омогућено градитељу да настави са изградњом стамбено-пословног комплекса „Нови Ниш“.

Са завршетком изградње комплекса и пратеће комуналне инфрaструктуре тај део  града добиће модеран и сасвим другачији изглед.