ГРАД НИШ – ЕВРОПСКИ ГРАД БУДУЋНОСТИ 2020/21

DM12 фебруара, 20201min1478
FDI

Financial Times fDi магазин је објавио ранг листу финасијских, економских и бизнис потенцијала градова и региона Европе. Овим ранг листама идентификовани су градови и региони са најперспективнијим потенцијалима за инвестициона улагања, економски развој и привредни раст.

Град Ниш  поново се нашао  на овој листи најперспективнијих градова на основу својих потенцијала, евидентног раста страних инвестиција и квалитне подршке града локалном економском развоју и инвестицијама, кроз Канцеларију за локални економски развој и пројекте. Иза овог престижног признања и резултата који су до њега довели, стоји вишегодишњи континуирани рад и подршка Канцеларије и институција локалне самоуправе као и значајна подршка Републике Србије.

 

2018/19 Град Ниш je заузео седмо место ,да би ове године на основу извештаја престижног магазина отишао корак даље и  званично се нашао на шестом месту малих европских градова будућности за 2020/2021.годину када је у питању стратегија развоја и на петом месту  по исплативости за инвестирање.

 

Finacial Times  је сакупио податке користећи специјалне „on line“ алате, fdi референце и податке са  fdi тржишта, као и друге изворе. Прикупљени су подаци за 489 локација и 150 региона у пет категорија: економски потенцијал, људски капитал, трошкови пословања, инфраструктура и пословно окружење. Локације су добијале максимум 10 поена за сваку од категорија, што је мерено значајем у процесу реализације страних инвестиција, како би се градови и региони  рангирали прво у подгрупама а потом и финалним ранг групама.

 

Поред тога, истраживање је рађено у шест категорија  директних  страних инвестиција. У овој категорији су сами учесници у рангирању подносили извештај са детаљима њихове стратегије привлачења страних инвестиција, који је потом оцењивао жири Financial Timsa. Жири је узимао у обзир и веичину градова и региона, па су они подељени по величини на велике, средње, мале и микро.

Критеријуми за оцењивање, по сферама за оцењивање су били бројни и то: 20 у сфери економског потенцијала, 15 у домену људског капитала и квалитета живота, 18 у домену трошкова пословања, 19 у домену доступности тј. географске позиције и транспортне повезаности и 23 критеријума за пословно окружење, тј, за подршку коју град тј. регион даје у комплетном процесу  подршке директним страним инвестицијама.