Грб Града Ниша

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР

Град Ниш - Градски услужни центар

Захтеви за издавање извода

Попуњавањем интернет формулара можете поднети захтев за издавање:

Напомене:

 1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Нишу, као и уписани у матичне књиге за општине: Приштина, Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље.
 2. Подаци за лице се попуњавају из личне карте.
 3. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
 4. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
 5. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 08-13h: 018/50-44-94 (Ниш), 018/200-241 и 0648330623 (Виртуелни матичар), 018/200-240 (KиМ), 064-8330332 (Координатор матичне службе за КиМ) или на е-адресу: virtuelni.maticar@gu.ni.rs
 6. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.
 7. Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са захтевом у виртуелном матичару.
 8. Уплату и слање захтева у виртуелном матичару извршите истог дана.
 9. Потврде о уплати такси можете послати:
  • препорученом поштом, на адресу:

   Градска управа за органе града и грађанска стања
   ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш;
  • скенирати и послати на е-адресу: virtuelni.maticar@gu.ni.rs
 10. Рок за решавање поднетих захтева преко виртуелног матичара за косовске књиге је до 15 дана.
 11. Обавезно доставити јасно видљиву копију јавне исправе на основу које се може утврдити индентитет подносиоца захтева. Копију доставити на е-адресу: virtuelni.maticar@gu.ni.rs или на број факса 018-200-405.
 12. Ставке које су ослобођене плаћања такси:
  • списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
  • списе и радње у поступку за поврћај више или погрешно плаћених јавних прихода
  • списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама
  • пријаве за упис у матичне књиге
  • пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљнох болести, штеточина и других ванредних догађаја, као списе и радње за остваривање законом прописаних порескох подстицаја и ослобођења плаћања код јавних прихода
  • списе и радње за остваривања права и социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
  • списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
  • списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе
  • списе и радње у поступку за сахрањивање
  • поднеске упућене органима за представке и притужбе
  • списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу
  • поднеске јавном тужилаштву
  • списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе – уређено међународним уговором
  • молбе за помиловање и одлуке по тим молбама
 13. Ако сте послали захтев а ослобођени сте плаћања таксе обавестите нас на e-mail: virtuelni.maticar@gu.ni.rs
 14. Пожељно је да уз захтев пошаљете и фотокопије старих извода мкр, мкв, мку и уверења кд.
 15. републичка такса за издавање интернационалног извода из матичне њиге рођених,венчаних и умрлих(тар.бр.221,тачка 2) је 870,00 динара.
 16. Републичка такса за издавање уверења о слободном брачном стању(тар.бр.220) је 1420,00 динара.