ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДСКА УПРАВА

 

Скупштина града

MileIlic
Председник Скупштине
Проф.др Миле Илић
NenadStankovic
Заменик председника
Скупштине
Ненад Станковић

IvanNikolic
Секретар Скупштине
Иван Николић

JelenaZaric
Заменик секретара
Скупштине
Јелена Жарић-Ковачевић

 

 

 

ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНИ ГРАДА НИША (укупно 61)
(списак по азбучном редоследу)
 1. Аврамовић  Бојан
 2. Анастасов Адриана
 3. Андрејевић Дејан
 4. Андрејић Милан  
 5. Влајковић Славољуб
 6. Гошњић – Игњатовић Алексндра
 7. Гроздановић Милош
 8. Давидовић Душица
 9. Дејановић Марина
 10. Динић Славиша
 11. Ђокић Драгомир
 12. Ђокић Мирослав
 13. Ђурић Станимир
 14. Ђорђевић - Хаџи Иван
 15. Ивковић Надица
 16. Игњатовић Марија
 17. Илић Jaсмина
 18. Илић Миле
 19. Илић Никола
 20. Илић Саша
 21. Јеленковић Предраг
 22. Јовановић Бранислав
 23. Јовановић Дејан
 24. Јоцић Иван
 25. Кривачевић Горан
 26. Лапчевић Милан
 27. Марковић Драган
 28. Марковић Зоран
 29. Миленковић Владислав
 30. Миливојевић Саша
 31. Милованчевић Милош
 1. Митровски Јелена
 2. Михајловић Бобан
 3. Михајловић Невенка
 4. Младеновић Јелена
 5. Мрдаковић - Тодоровић Љубица
 6. Новаковић Игор
 7. Павловић Лидија
 8. Пешић Зоран
 9. Пешић Срђан
 10. Радовић Миодраг
 11. Радовановић Зоран
 12. Рајчић Дејан
 13. Ранђеловић Миомир
 14. Ранђеловић Небојша
 15. Симоновић Милош
 16. Стаменковић Сузана
 17. Станковић Вера
 18. Станковић Мирољуб
 19. Станковић Ненад
 20. Станојевић Соња
 21. Стевановић Владица
 22. Стевановић Милена
 23. Стефановић - Костић Дејана
 24. Стојановић - Крстић Драгана
 25. Стојановић Момир
 26. Тасић Ана
 27. Ћирковић Драгослав
 28. Филиповић Јелена
 29. Цветковић Соња
 30. Чорбић Драган