Решења

Решење  o расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, 16.01.2017.


Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину, 28.11.2016.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  на територији  Града Ниша у 2016. години, 10.08.2016.


Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. Години, 19.07.2016. год.            Информација    Предлог комисије


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања  на територији  Града Ниша у 2016. години, 30.06.2016. год.


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ, 21.06.2016.


Решење о поништењу решења о избору чланова стручне комисије, 16.05.2016.


Решење о поништењу конкурса у области јавног информисања за 2016. годину,  13.05.2016.


Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе у 2016. години


Решење о суфинансирању пројеката у култури 2016. години


Pешење о измени Решења о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша


Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања   на територији  Града Ниша у 2015. Години  15.12.2015.


Решењe о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години појединачним давањима, 09.12.2015.


Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, 27.11.2015.


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног инетереса која спроводе удружења


Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години


Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине у 2015. години


Решење о образовању радне групе за испитивање основаности приговора корисника на рачуне за испоручену топлотну енергију, 02.07.2015.


Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 18.06.2015.


Решење о именовању директора јавног предузећа за аеродромске услуге “АЕРОДРОМ НИШ” Ниш, 09.06.2015.


Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа дирекција за јавни превоз Града Ниша, 20.10.2014.