Мреже градова

Град Ниш приступио је Асоцијацији европских градова кулуре (Alliance de Villes Européennes de Culture – AVEC). Циљ приступања Асоцијацији је усвајање европских стандарда квалитета у управљању културном и историјском баштином града, као и управљању актуелним културним стваралаштвом и њихово развијање у складу са принципима одрживог развоја.
Град Ниш је члан Асоцијације Агенција локалне демократије, чије је седиште у Стразбуру. ALDA је европска невладина организација која подржава активно грађанство и учесничку демократију у свим областима локаног управљања. Делује уз подршку Савета Европе.
Град Ниш је један од чланова мреже највећих Балканских градова “BALCINET“, која је основана децембра 2000.године у Солуну.
_____________________ Град Ниш је приступио ECAD-у маја 2007. године на 14. Конференцији градоначелника градова који су чланови ECAD-а у Истанбулу. ECAD – European Cities Against Drugs (Европски градови против дрога) је водећа европска, непрофитна организација, са седиштем у Шведској, која промовише Европу без дрога и развија иницијативе против злоупотребе дрога подржавајући Конвенције Уједињених Нација против легализације дрога.
Energy Cities је европска асоцијација локалних власти које се баве креирањем своје енергетске будућности. Основана је 1990 и представља више од 1000 локалних власти из 30 земаља. Град Ниш је члан Асоцијације градова за енергетску ефикасност и промоцију одрживих енергетских стратегија кроз локално деловање од 2003.
Град Ниш је члан Глокал Форума од 2002.године. Глокал Форум је водећа међународна организација на пољу сарадње међу градовима. Глокал Форумпомаже заједницама широм света у неговању баланса између глобалних прилика и локалних приоритета и превазилажењу подела и конфликата. Он повезује локалне актере са глобалним ресурсима и експертизом као кључем за мирољубивији и глобално-локално избалансирани свет. Овa организацијa потенцира централну улогу градова у међународним односима кроз њихову визију „Глокализације“ – мислити глобално-деловати локално. Мрежа Глокал Форума састоји се од 140 градова на пет континената и близу 100 партнера из јавног и приватног сектора.
Циљ приступања Лиги историјских градова је међународна промоција историјског и културног наслеђа Града Ниша, као и успостављање сарадње са другим градовима чланицама.
Град Ниш је приступио организацији “Градоначелници за мир” августа 2006. Ову организацију чине градови широм света који су званично изразили подршку Програму за промоцију солидарности градова према тоталном укидању нуклеарног оружја који је објављен 1982. године од стране тадашњег градоначелника Хирошиме Такеши Аракија на 2. Специјалном заседању УН о разоружавању одржаном у Њујорку. ( Опширније →)
Град Ниш је члан Асоцијације мултиетничких градова југоисточне Европе чије је седиште у Новом Саду.
Град Ниш је члан Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) настала је као иницијатива формирана у оквиру програма “Подстицај економском развоју општина” (МЕГА), финансираног од стране америчког народа кроз америчку Агенцију за међународни развој (УСАИД), а који реализује Урбан Институт из Вашингтона.
СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду 1953. године, a реформисана 1998. године, са циљем развоја и унапређења локалне самоуправе, повезивања и сарадње градова и општина ради остваривања заједничких интереса, успостављања сарадње на локалном и међународном новоу и утврђивања заједничких интереса и циљева чланица. ( Опширније →)