Огласи

Оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем 


Обавештење о покретању јавне набавке поводом изградње социјалних станова (зграда 1. и зграда 2. са партерним уређењем)  у насељу Бранко Бјеговић у Нишу на к.п.бр. 7787/7 К.О. Каменица.


ЈАВНA  ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТРГА КРАЉА МИЛАНА У НИШУ


Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

Дана 15.01.2018. године расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу.


Оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, од дана 12.01.2018. године


ОГЛАС за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, од дана 06.11.2017. године


ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу (ПДФ), од дана 12.09.2017. године


ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, од дана 24.08.2017. године.


ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА од дана 18.07.2017. године


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 19.06.2017.


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАНЈА, 20.03.2017


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ, 10.03.2017.


Оглас за јавно надметање за давање у закуп пословног простора којим располаже и управља Град Ниш, 08.03.2016.


Оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, 20.01.2016.


Оглас за продају робе,15.11.2016.


Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора, 04.11.2016.


Обавештење о поништавању огласа. 19.08.2016.


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 29.07.2016.


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 08.07.2016.год.


ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, 23.06.2016.


Јавни оглас за пријаву потраживања повериоцима Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана-у ликвидацији


Јавни оглас за ЗОНУ ПЛУС, 08.03.2016.


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У  ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 25.12.2015.


ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, 03.11.2015


 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА,  02.11.2015.


 

Оглас за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у поступку јавног надметања, 19.06.2015.


 

Јавни оглас за постављење начелника управе за грађанска стања и опште послове, 08.04.2015.


 

Оглас за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у поступку јавног надметања, 06.02.2015.