Програми

image_pdfimage_print
Програм подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО допринеће укупном друштвено-економском развоју 99 локалних самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије. ЕУ ПРО има за циљ да допринесе стварању услова за привлачење нових инвестиција и отварању радних места, већој конкурентности предузећа, побољшаном раду локалних самоуправа и унапређењу социјалне инклузије. Европска унија је за овај трогодишњи програм који је почео у јануару 2018. определила средства у укупном износу од 25 милиона евра. Програм спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у сарадњи са Министарством за европске интеграције (МЕИ) и ресорним министарствима и институцијама Владе Републике Србије. ЕУ ПРО се ослања на добре праксе и остварене резултате својих претходника, развојних програма ЕУ ПРОГРЕС и Европски ПРОГРЕС. Међу локалним самоуправама чији су пројекти финансијски подржани од стране ЕУ ПРО програма је и Град Ниш, коме је о одобрено  30 000 евра за израду пројеката за извођење радова за мултифункционални Експо центар, који ће се градити на локацији Лозни калем у Нишкој бањи.

Град Ниш придружио се Програму ROMACTED „Промовисање доброг управљања и оснaживање ромске заједнице на локалном нивоу”, који уз подршку Европске уније у Србији спроводи Савет Европе, а на основу Споразума између Европске уније и Савета Европе, потписаног 1. маја 2017. године. Програм се у Србији спроводи уз подршку Владе Републике Србије. Циљ програма је јачање посвећености институција, њихових капацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома и Ромкиња, оснаживање ромске заједнице, како на индивидуалном, тако и на нивоу колектива, као и изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе. Циљне групе Програма су локалне јавне управе и ромске заједнице на територији одабраних општина. У Србији ће се програм спроводити у 10 општина и то у Нишу, Крагујевцу, Оџацима, Костолцу, Прокупљу, Смедереву, Суботицци, Врању, Врњачкој Бањи и Звездари (Београд). Активности Програма ће бити прилагођене свакој локалној самоуправи, на основу посебног мапирања, процене и истраживања. Време реализације програма у Србији је три године.

ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО Компанија НИС а. д. Нови Сад је 2009. године започела програм Заједници заједно, који подразумева сарадњу са општинама и градовима у којима ова Компанија послује, са циљем да се у тим локалним заједницама унапреди квалитет живота, у духу корпоративне друштвене одговорности и потребе за повезивањем локалне заједнице и значајних привредних субјеката. До сада је кроз програм “Заједници заједно”, у пројекте који се реализују на на територији Ниша, уложено 55 милиона динара, а подржано је 67 пројеката.
PEID (Priority Environmental Infrastructure for Development) – Подршка развоју инфраструктуре у области заштите животне срединеПрограм  који је Влада Шведске кроз Шведску агенцију за међународни развој и сарадњу (СИДА) подржала  са више од два милиона евра, подразумева припрему и развој пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте у области управљања отпадом и пречишћавања отпадних комуналних вода за велике градске центре у Србији. Почео је 2016. године и трајаће три године. Његов циљ је да допринесе припреми приоритетних пројеката који ће бити спремни за финансирање и спровођење у оквиру сектора заштите животне средине. PEID пројекат ће пружити техничку подршку Одељењу за управљање пројектима (ДПМ) у склопу Министарства заштите животне средине, као део процеса развоја и јачања могућности и капацитета. Подршка ће омогућити ДПМ-у да развије приоритетне пројекте који ће донети стратешки допринос или омогућити припрему мањих пројеката како би се ослободила расположива средства док траје финализација главних пројеката. Значај пројекта се огледа и у побољшању разумевања различитих циљних група о потреби унапређења постојећег или изградње нових постројења и инфраструктуре у области управљања отпадом и отпадним водама у Србији, не само у циљу задовољења стандарда ЕУ и Србије, већ и да би се обезбедило здравије окружење и квалитетнији услови живота за све грађане Србије, чиме ће уједно бити пружени и бенефити за јачи економски развој. Програм спроводе Шведска агенција за међународни развој и сарадњу у сарадњи са Министарством заштите животне средине а имплементациона агенција програма је EPTISA. Град Ниш је потписао Меморандум о разумевању са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, који означава почетак припреме техничке документације за спровођење “Пројекта сакупљања и прераде отпадних вода у Нишу”.
EISP (Environmental infrastructure support programme) – Програм подршке инфраструктурним пројектима у области животне срединеВећина пројеката идентификованих за реализацију од стране PEID пројекта, развијена је кроз активности „Програма подршке инфраструктурним пројектима у области животне средине“ (EISP) у периоду 2014-2016. PEID ће имати користи од рада на пројектима који су већ процењени и где су информације већ прикупљене помоћу овог програма финансираног од стране Шведске агенције за међународни развој и сарадњу. Најбитнији резултат овог програма подршке развоју инфраструктуре у области заштите животне средине EISP, који је финансирала Влада Краљевине Шведске са преко 4 мил ЕУР, је креирање неопходне инфраструктуре како би се пројекти који су спремни и зрели за финасирање из претприступних фондова Европске Уније подржали бесповратним средствима. Програм је реализовала Шведска агенција за међународни развој и у сарадњи са Министарством заштите животне средине а имплементациона агенција програма је IMG (International Management Group). За Град Ниш урађена је Студија изводљивости за Пројекат постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у оквиру овог програма.
Програм финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, Министарство државне управе и локалне самоуправе  је корисник у смислу индиректног управљања средствима, док је Стална конференција градова и општина имплементациони партнер. Веома значајну улогу има и Министарство финансија с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у надлежности овог министарства. Укупна вредност донације ЕУ је 4,45 милиона евра, а предвиђено трајање Програма је три године. Активности су подељене у две компоненте:Компонента 1: Подршка за област управљања имовином и  Компонента 2: Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу
ЕУ Exchange 4 је двогодишњи програм који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије. Општи циљ Програма ЕУ Exchange 4 је да допринесе процесу стратешких промена на локалном нивоу кроз унапређење административних капацитета и ефикасности пружања услуга у јединицама локалне самоуправе у Србији, у складу са принципима реформе јавне управе, посебним националним политикама и праксом ЕУ. Укупна вредност донације ЕУ 5,8 милиона евра, од тога 4,5 милиона евра је фонд за градске/општинске пројекте, а 1,3 милиона евра намењено је реализацији три компоненте које програм обухвата. Активности су подељене у три компоненте: Компонента 1: Општинско планирање и СЛАП  ИС подршка; Компонента 2: Подршка општинским финансијама; Компонента 3: Пружање подршке општинским пројектима у оквиру грант шеме усмерених на три области: животна средина, локални економски развој и социјална политика
Програм EXCHANGE 3 (2010 – 2013) представља наставак акција и мера које су започете у оквиру програма EXCHANGE 1 и 2 и усмерен је на увођење ЕУ модела у функционисање и побољшање капацитета и ефикасности локалних самоуправа у Србији. Општи циљ програма EXCHANGE 3 је да допринесе јачању капацитета локалних самоуправа у Србији за даље учешће у процесу децентрализације у складу са стандардима Европске уније. Директан корисник програма EXCHANGE 3 је Стална конференција градова и општина (СКГО) а крајњи корисници су градови и општине у Србији и њихови грађани као корисници побошљаних услуга својих локалних самоуправа. Програм EXCHANGE 3 финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина. Град Ниш је партнер у два пројекта који се реализују у оквиру овог програма: Оснивање центра за одрживи развој пројеката, пројектовање и спровођење пројеката према стандардима Европске уније је пројекат којим се преносе искуства и добре праксе Пројектног центра Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша запосленима у Општини Лазаревац у оснивању и функционисању Пројектног центра по стандардима ЕУ; и пројекат Побољшљања градских услуга и капцитета управљања у Граду Нишу фокусиран на модернизацију Градског услужног центра.
Учешћем у програму “EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији”, град Ниш је у прилици да од стране еминентних домаћих и међународних експерата добије професионалну подршку и помоћ у виду преношења знања потребних за јачање локалних капацитета, развој система управљања стратешким пројектима, коришћење финансијских ресурса, приступање међународним фондовима и инвеститорима.
У циљу пружања помоћи младим незапосленим људима да побољшају своје пословне вештине или се оспособе да започну сопствене пословне активности, Град Ниш се определио за учешће у пројекту “Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији“.
Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске је инструмент ЕУ намењен за помоћ и промоцију прекограничне сарадње ван граница ЕУ, фокусиран је на промовисању одрживог социо-економског развоја, заштиту животне средине, борбу против организованог криминала, унапређење граничне контроле и промовисању сарадње људи са људима. Програм има за циљ смањење разлике у стопи развијености између региона ван граница ЕУ и промовисању социо-економске сарадње између локалних заједница као и сарадња у области културе. Програм омогућава централним и локалним органима власти и организацијама унутар и изван Европске уније да, кроз сарадњу, побољшају економске и друштвене услове и јачају могућности заједничког развоја. (Опширније →)
Регионално друштвено-економски програм развоја (РДЕПР 2) је програм техничке помоћи ЕУ са циљем пружања подршке rегионалним агенцијама за развој (РАР) у читавој Србији. Пројекат финансира Европска унија (ЕУ) а у име Делегације Европске уније спроводи међународни конзорцијум предвођен WYG International уз учешће HCL Consultants, Triabal Helmи Oxford Policy Management. Основна сврха РДЕПР 2 је креирање и подршка новим могућностима за запошљавање и очување постојећих радних места. Због тога и Фонд бесповратне помоћи у оквиру овог програма вредан 9 милиона евра подржава регионалне пројекте који директно утичу на креирање радних места и развој пословања. Град Ниш учествује у овом програму пројектом Кластер Сирева Југ. Пројекат предвиђа пет већих комплексних пројектних активности: потврду и ажурирање постојећих налаза о капацитетима млекарске индустрије у региону Топличког, Нишавског и Пиротског округа са препорукама за даљи развој, подизање капацитета ОРА Југ за успостављање и управљање кластерским системом удруживања, формирање кластера, сертификацију млекарa ISO 22000 системом квалитета и територијални маркетинг у контексту промоције производа кластера сира.
Град Ниш је један од 16 међународних партнера који учествују у TRANSPOWER пројекту који финансира ЕУ, а имплементира ГТЗ. Предмет пројекта су теме које се тичу градског саобраћаја који не загађује животну средину, на пример јавни транспорт, интегрисано планирање, транспорт без моторних возила итд. Овај пројекат предвиђа имплементацију малих и циљно писаних пројеката уз надзор, као и размену искустава и релевантних професионалаца како би ојачали капацитете институција које учествују у TRANSPOWER-у.
Програм локалног економског развоја на Балкану (ЛЕДИБ) је петогодишњи програм за подршку локалном економском развоју са фокусом на развој сектора малих и средњих предузећа (МСП). Развојни циљ програма је друштвено уравнотежен економски развој и креирање радних места у Нишавском Округу у Србији.
Град Ниш и пет градских општина кренули су у реализацију пројекта – Гиљотина прописа заједно са Међународном финансијском корпорацијом (ИФЦ). Применом европских метода у области административних процедура, стандардизоваће се процедуре и дефинисати сваки сегмент рада градске администрације како би се реформом рада локалне самоуправе, у циљу ефикаснијег пословања, унапредиило пословно окружење, поједноставили процеси издавања дозвола и одобрења, али и ојачала транспарентност у раду градских служби. Гиљотина прописа предвиђа и успостављање бољег односа између грађана и представника локалне администрације.

_____________________
Пројекат одрживог локалног развоја: Потписан је Меморадум о разумевању са УСАИД Пројектом одрживог локалног развоја и Споразум о међуопштинској сарадњи са општинама Дољевац, Мерошина и Гаџин Хан чиме се званично формира међуопштинско партнерство укључених страна. Нови УСАИД пројекат је петогодишња иницијатива, вредна 22 милиона долара, која има за циљ да подржи дугорочни економски и друштвени развој заједница у Србији Компоненте програма су јачање међуопштинске сарадње, оснаживање локалних самоуправа, веће учешће грађана, развој младих и стварање повољније климе за развој пословања. Очекивани резултати програма укључују стварање нових радних места као и нове инвестиције, приступ претприступним ЕУ фондовима, јавно-приватна партнерства, професионализам у општинском руковођењу, суфицит прихода за капиталне инвестиције, конкурентност младих који улазе на тржиште рада, непосредно ангажовање водећих привредника око питања локалног економског развоја, јачање локалних самоуправа у погледу транспарентности, одговорности и области деловања. Пројекат одрживог локалног развоја радиће у 12 кластера или интересно повезаних општина и градова а сваки кластер гравитираће ка једном од четири главна развојна центра. За почетак, Ниш и Нови Сад одабрани су као два таква развојна центра.

Споразум о сарадњи је потписан између Града Ниша и Урбан института (агенција задужена за имплементацију) ради учешћа у 3.фази имплементације Програма подршке економском развоју општина (МЕГА) који финансира Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД). Основни циљ овог Програма је да се развију способности локалне самоуправе и локалне пословне заједнице у погледу подстицања привредног развоја и отварања нових радних места, како би се створили услови за настанак повољног пословног окружења у коме може да дође до значајног развоја приватног сектора.

Меморандум о разумевању је потписан између Града Ниша и ДАИ (Development Alternatives Inc.), имплементационог партнера Програма за планирање и реаговање у кризним ситуацијама и јачање економске сигурности који финансира Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД). Уопшћено гледано, Град Ниш и ДАИ ће сарађивати на програмским иницијативама како би развили капацитете за планирање и реаговање у случају елементарних непогода, криза и ванредних ситуација у Србији.
Град Ниш је децембра 2008. године наставио сарадњу са УН Хабитат-ом и Владом Републике Италије кроз:

  • формирање градског тима за имплементацију Стратегијe развоја града Ниша;
  • ревизију Стратегије са аспекта пројеката припремљених за реализацију и изналажења извора финансирања;
  • трогодишњи оперативни план за период од 2009. до 2011. године;
  • израду комуникационе стратегије града Ниша.