Шведска

2012 – 2014

 • ПРОГРАМ: Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција ПРОЈЕКАТ: Развој локалне енергетике и енергетске ефикасности
 • ПРОЈЕКАТ: Развој локалне енергетике и енергетске ефикасности
 • Носилац пројекта: Град Векше (Växjö), Краљевина Шведска
 • Партнер на пројекту: Град Ниш и општине Кула и Варварин
 • Сврха и циљ Програма “Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција” је јачање капацитета локалне самоуправе у Србији, које требају да одговоре захтевима у процесу придруживања ЕУ.
 • Програм обухвата следеће компоненте:
  • ∙ Приступање Србије ЕУ и утицај приступања на локални ниво власти
  • ∙ Заштита животне средине
  • ∙ Родна равноправност на локалном нивоу
  • ∙ Регулаторни оквир локалне самоуправе за повољније пословно окружење
  • ∙ Јачање капацитета СКГО
 • У склопу компоненте за заштиту животне средине, Шведске локалне самоуправе заједно са српским општинама спроводе краткорочне пројекте и размене знања и техника. Успостављена су три одвојена партнерства између три шведске општине и три кластера сачињена од 3 до 4 општине у Србији. Фокус партнерских пројеката је усмерен на теме:
  • Стратешко Управљање отпадом
  • Енергетика
  • Бука и загађење ваздуха
 • Од партнера се очекује да ће заједнички разрадити модалитете сарадње базиране на искуствима шведских општина у предметним тематским областима, а све са циљем ефикасније примене закона и успешнијег бављења проблемима у домену заштите животне средине на локалном нивоу.
 • Након евалуације достављених упитника, по унапред утврђеним критеријумима, град Ниш и општине Варварин и Кула су одабрани да буду део кластера који ће се бавити питањима локалне енергетике и енергетске ефикасности. Партнерска јединица локалне самоуправе из Шведске је град Векше (Växjö).
 • Предлогом Плана активности у оквиру ове теме, чланице српског кластера су се обавезале да уз помоћ представника из града Векшо припреме своје локалне енергетске развојне планске документе – Енергетску мапу пута. Енергетска мапа пута ће локалним самоуправама у Србији дефинисати дугорочне и краткорочне циљеве у области енергетике, а све на основу искустава и знања које је град Векше прикупио на путу до добијања титуле „најзеленијег града у Европи“.
 • Вредност пројекта: 115.000€
 • Време трајања пројекта: септембар 2012 – септембар 2014

2011

 • Шведска агенција за међународну сарадњу – SIDA финансијски је подржала пројекат “Уклањање нетехничких баријера за коришћење биомасе у енергетске сврхе – Биогенератор”, који реализује конзорцијум организација цивилног друштва, у сарадњи са службама и управама Града Ниша. Пројекат “Биогенератор” спроводи се од марта 2010. године, у оквиру „СЕКТОР“ програма који реализује Регионални центар за животну средину. Вредност овог пројекта је 30.745 евра.
  Циљ овог пројекта је да се дефинишу правно-административне, економске, финансијске баријере, као и баријере у контексту недостатка информација. Тај циљ ће се достићи коришћењем примера добре праксе из земаља ЕУ и израдом модела у складу са ситуацијом на терену у Србији, изградњом капацитета учесника и едукацијом јавности, као и ширењем информација о користи коришћења биомасе.
  Задатак пројекта је да се омогући полазна основа за повећану употребу пољопривредног и шумског отпада, као и биоразградивог дела комуналног отпада у енергетске сврхе. Крајњи циљ је да се смањи коришћење мазута, нафте, гаса и угља у котловима, а тиме и зависност од енергената.
  Линк: www.biogenerator.avm.rs

2010

 • У Нишу је новембра одржан семинар под називом “Партнерство за одрживи развој инфраструктуре”, у организацији Канцеларије за иностране пројекте Министарства иностраних послова Шведске и Града Ниша. Семинар је организован са циљем да прошири сарадњу Србије и Шведске на пољу развоја одрживих инрфраструктурних пројеката.
 • Министарство за иностране послове Владе Краљевине Шведске обезбедило је финансијска средства за израду Студије о енергетском билансу на територији града Ниша.

2009

 • Град Ниш је потписао Уговор о изради Финансијски прихватљиве студије изводљивости еколошког и техничког унапређења аеродрома Константин Велики Ниш са представницима Министарства за иностране послове Владе Краљевине Шведске и Споразум о пружању консултанских улсуга са консултантском компанијом СЕК
 • Град Ниш је потписао Уговор о изради Финансијски прихватљиве студије изводљивости за програм развоја погона за прераду отпадних вода са представницима Министарства за иностране послове Владе Краљевине Шведске и Споразум о пружању консултантских услуга са консултантском компанијом СЕК
 • Писмо о намерама са градом Векшо.

2003

 • Пројекат развоја млекарства у нишком региону ”Река млека” вредан 2 милиона долара финансиран је од Владе Краљевине Шведске (2003).