Švajcarska

image_pdfimage_print

2019.

 • Grad Niš potpisao je Memorandum o razumevanju u oblasti dobrog upravljanja sa Programom podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO. Cilj programa je da doprinese poboljšanju kvaliteta života građana Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 5,8 miliona evra za realizaciju programa u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2021. godine. Kancelarija za Ujedinjene nacije za projektne usluge (UNOPS) kao implementator je odgovorna za realizaciju programa koji će se u određenim aktivnostima sprovoditi u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Ključni partneri program su Vlada Srbije, odnosno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBS). Lokalne samouprave iz Šumadije i zapadne, južne i istočne Srbije obuhvaćene programom predstavljaju ključne aktere i korisnike programa koji, zajedno sa svojim institucijama i organizacijama civilnog društva, treba da preuzmu vlasništvo nad aktivnostima koje se sprovode u oblastima programa: dobro upravljanje, socijalna uključenost i rodna ravnopravnost.

2013

 • Četvoro srpskih studenata sa univerziteta u Francuskoj, Austriji, Americi i Italiji boravili su na tronedeljnoj letnjoj praksi u gradskim upravama i preduzećima u Nišu u okviru realizacije projekta „Upoznaj državu Srbiju” koji sprovodi NALED u saradnji sa Telenor fondacijom i Ambasadom Švajcarske u Beogradu. Boravak studenata iz dijaspore osmišljen je tako da se tokom rada u lokalnoj samoupravi upoznaju sa načinom rada gradske administracije, njenom ulogom u privrednom sistemu Srbije, kao i odnosom lokalne samouprave i privrednika koji posluju na njenoj teritoriji.
 • U Nišu je u okviru državnog programa obležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta premijerno izvedeno jedinstveno mzičko delo “Muzika Konstantinovog grada”. Domaćin večeri bio je Ambasador Švajcarske Žan-Danijel Ruh a Ambasada Švajcarske u Beogradu finansijski jepomogla realizaciju ovog koncerta.

2009

 • Tokom 2009. godine, Regionalni centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u Nišu pridružio se projektu Profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju (Professional Development Project – PDP), koji se realizuje na osnovu Memorandumu o razumevanju, koji je potpisan 2003. između vlada Švajcarske – Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstva prosvete Republike Srbije.

2001

 • Grad Niš je jula 2001. godine sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) potpisao sporazum o primeni programa podrške opštinama. Cilj ovog programa je bio da se promoviše autonomna, efikasna i odgovorna lokalna samouprava, a sam program sadrži pet oblasti delovanja – razvoj opština, proces obrazovanja i obuke, reforma uprave, razvoj privatnog sektora i integrisanje manjinskih grupa u društvo.
 • Tokom  ove  godine  vlada Švajcarske finansirala je  takođe:
 • deo radova na rekonstrukciji nadvožnjaka u Zetskoj ulici;
 • izgradnju osnovne škole u Medoševcu;
 • ugradnju četiri nova prekidača snage 400 KW (vrednost prekidača iznosi milion dinara) u trafo stanicu  – Niš dva –  čime je obezbeđen sigurniji rad celog prenosnog sistema.
 • izgradnju kanalizacionog čvorišta kolektora u ulici Ivana Milutinovića u Nišu. Ukupna vrednost radova bila je 7.306.063,00 dinara, od toga 3.619,341,00 dinara je donacija Švajcarske. Značaj realizacije ovog projekta je dislociranje izliva kanalizacionih otpadnih voda koji su dugogodišnji problem meštana naselja Medoševac.

2000

 • Potpisan je ugovor između Skupštine grada Niša i Švajcarske humanitarne organizacije (SDR)  čime je zvanično je počela izgradnja 6 novih stambenih objekata sa po četiri stana u naselju Pasi Poljana. Vrednost građevinskih radova iznosila je nešto više od 10 miliona dinara a grad je obezbedio zemljište i komunalnu infrastrukturu(vrednost oko 3 miliona dinara). Januara 2001. godine uručeni su ključevi za 24 stana. Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija, nabavio je osnovni nameštaj i ogrevno drvo.
 • J P Pčelica dobilo je transportno vozilo koje će biti korišćeno za dopremanje hrane iz centralne kuhinje do obdaništa. Vozilo vredno 15.000 nemačkih maraka predstavlja donaciju gradske vlade, švajcarske ambasade i švajcarske humanitarne organizacije SDR.
 • JKP Naisus dobilo je od SDR-a aparat za analizu prisustva organskog ugljenika u podzemnim i površinskim vodama. Ova donacija u ukupnoj vrednosti od 45.000 nemačkih maraka rezultat je projekta, u koji, posredstvom Skupštine grada Niša zajednički ulaze SDR i Naisus a odnosi se na praćenje kvaliteta podzemnih i površinskih voda u Nišu.