Норвешка

2008

  • Потписан  Меморандум о сарадњи са Министарством рада и социјалне политике у оквиру пројекта Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите у Србији.  Овим Меморандумом уређује се заједничка сарадња у оквиру пројекта Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите у Србији који заједнички финансирају Одељење за међународни развој Велике Британије (ДФИД) и Министарство спољних послова Краљевине Норвешке. Пројекат се бави унапређењем локалних и међуопштинских (регионалних) услуга социјалне заштите кроз побољшано планирање, унапређено финансирање и праћење локалних услуга социјалне заштите. Овај програм спроводи се у 24 општине.

2005

  • Спроведен је Пројекат Млади људи – Нове идеје  – финансиран од стране Норвешког министарства иностраних послова, а остали партнери у пројекту били су: Програм за развој Уједињених нација  (UNDP), Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Владе РС, NAR Consulting AS из Осла, Норвешка, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду и Град Ниш.  Пројекат  је имао је за циљ да промовише учешће младих људи у разрађивању и имплементацији социо-економских пројеката  на локалном нивоу. Рад је био организован по групама, а свака група је имала посебно поље интересовања које  се односило на: план развоја нишког аеродрома, са циљем  да обезбеди валидне улазне податке за Мастер План нишког аеродрома, и да анализира потенцијале аеродрома, како би он пронашао своје место на међународном авиотржишту, као регионални аеродром средње величине;регионални развој града Ниша, са циљем  да се  обезбеде информације и предложи сигурна решења за различите примене геотермалне енергије у нишкој регији; развој туризма у нишком региону, са циљем да разради базу за конкретни туристички производ нишког региона, и да анализира могућности за прихват и смештај транзитних путника и на проблем запошљавања.
  • У оквиру спровођења Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва 2003-2008 и Плана Владе Републике Србије за подршку малих и  средњих предузећа и развој предузетништва 2005 – 2007, спроведен је Пројекат за предузетништво, тренинг и услуге у Нишу  и основан је Бизнис инкубатор центар. Основа за спровођење ових стратегије био је пројекат ENTRANCE програм који представља део Меморандума о разумевању потписаног између Владе Краљевине Норвешке и Владе Републике Србије. Министарство привреде и регионалног развоја је био водећи национални  партнер а норвешка организација SINTEF Technilogy and Society  је била водећи међународни партнер.

2004

2002

  • Влада Краљевине Норвешке одобрила је донацију од 4,5 милиона марака за прву фазу санације нишког аеродрома.
  • Обновљена је сарадња са општином Салтдал Комуне потписивањем Писма о намерама. Сарадња започета је била започета 1986. године и прекинута услед ратова и санкција.

2000

  • Влада Краљевине Норвешке је обезбедила 30 једнократних стипендија за најбоље студенте Универзитета у Нишу.  2001. године  46 студената Универзитета у Нишу добило је једнократне ступендије. 2004. Године Влада Краљевине Норвешке доделила  56 једнократних стипендија.
  • Влада Краљевине Норвешке обезбедила је помоћ установи Пчелица од 20.000 немачких марака којим је делимично обновљен инвентар ове установе.
  • Влада Краљевине Норвешке уручила је помоћ граду у вредности од 80.000 немачких марака. За овај износ набављено је 156 контејнера од Блок сигнала и 1000 канти за смеће од Грађевинара.