Билатерална сарадња

Аустрија Јапан Словачка
Бугарска Бугарска Словенија
Велика Британија Кина Турска
Грчка Мађарска Француска
Данска Немачка Финска
Египат Норвешка Холандија
Израел Португалија Швајцарска
Индија Румунија Шведска