Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2017. ГОДИНИ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВА

Прилог бр. 1

Прилог бр. 1а

Прилог бр. 2

Прилог бр. 3

Прилог бр. 4

ИЗЈАВА


К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013 и 98/2015)

Градоначелник Града Ниша расписује

 К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2017. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 17.03.2017. године, под бројем 363-6/2017-03.

 

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

  • КРЕДИТНА ПОДРШКA – СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ –
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И РИБАРСКИХ ПРОИЗВОДА
  • УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
  • ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
  • ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА КАО И УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
  • ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Комплет текста можете преузети на следећем линку: Конкурс 2017;

Захтев за коришћење подстицајних средстава за 2017 за подршку инвестицијама;

Захтев за остваривање права на регрес за ВО 2017;

Захтев за регрес за премију осигурања;


Обавештење о расписивању јавних конкурса за попуњавање положаја начелника и заменика начелника Градске управе Града Ниша објављено је у Дневним новинама „Данас“ дана 21.03.2017. године:


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша у 2017. години.

Број јавног Конкурса је : 559/2017-01 од 07.03.2017.године.


 

ИНТЕРНИ КОНКУРСИ, 05.12.2016.


НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША ЗА НАЈБОЉЕ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ У ОКВИРУ КАМПАЊЕ ДРОГА БЉАК НА ТЕМУ “ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ”


Интерни конкурс за попуњавање радног места Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша, 13.09.2016


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА, 27.06.2016


Конкурс за студенте Универзитета у Нишу по пројекту “У-Ни пракса 2016″

Прилог 1 – Каталог позиција

Прилог 2 – Пријавни формулар


КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ

Смернице конкурса

Прилог 1-Пријава

Прилог 2-Буџет пројекта

Прилог 3 -Наративни извештај

Прилог4 -Финансијски извештај


Конкурс за суфинансирање пројеката унапређивања  професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији  града Ниша у 2016. години, 16.05.2016

Прилог 1-Пријава

 


ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2016. ГОДИНИ

Прилог#1

Прилог#1а

Прилог#2

Прилог#3

Смернице


Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016., 09.02.2016.

Прилог#1

Прилог#2

Прилог#3

Прилог#4


Јавни Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења за 2016.год.

               Прилог#1-Образац пријаве на конкурс


КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. години   

Текст конкурса|Смернице|Изјава подносиоца|Прилог #1|Прилог #2|Прилог #3|Прилог #4|Прилог #5|Прилог #6


Конкурс – “ПАРТНЕРСКИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ” – 16.12.2015.


 


Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша 03.11.2015.


Конкурс за суфинансирање пројеката унапређења професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015 години, 15.10.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења


Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 28.08.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката – Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса,13.08.2015.

Прилог #1


Финална листа практиканата за У-НИ праксу 2015., 27.07.2015.


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 21.07.2015.

Прилог #1Прилог #2Прилог #3Прилог #4Прилог #5Прилог #6Прилог #7Прилог #8


Решење о финансирању и суфинансирању пројеката за младе за 2015. годину, 20.07.2015.


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“, 02.07.2015.

Прилог #1

Прилог #2


Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Jавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 02.07.2015.

Прилог #1


Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање, 17.06.2015.

Конкурсна документација


Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала, 08.06.2015.

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2015. години под називом „ЗЕЛЕНИ НИШ“, 28.05.2015.

Образац пријаве

Форма завршног извештаја


Конкурс за У-НИ праксу 2015., 07.05.2015.

Каталог позиција

Пријавни формулар за студенте


Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2015. години, 30.04.2015.

Смернице за подносиоце пријава на јавни koнкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2015. години

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3

Прилог #4


Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, 17.04.2015.

Образац #1

Образац #2

Образац #3


Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, 09.04.2015.

Образац пријаве на конкурс


Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години, 10.03.2015.

Смернице за подносиоце програма

Изјава подносиоца предлога програма или пројекта

Прилог #1

Прилог #2

Прилог #3

Прилог #4

Прилог #5

Прилог #6


Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш, 05.03.2015.