Јавна предузећа


 ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА”

Адреса: Благоја Паровића 3
Телефон: 018/4533-927, 4530-413
Факс: 018/4533-927
Е-пошта: nitop@nitoplana.co.rs
Интернет страна: www.nitoplana.co.rs
в.д. директора: Предраг Милачић, дипл. инж. електротех. за електронику и телекомуникације

↑ Повратак на врх странице ↑


ЈКП “МЕДИАНА”

Адреса: Мраморска 10
Телефон: 018/4253-990, 528-880
Факс: 018/4253-990, 528-8801
Е-пошта: mediana@medianis.rs
Интернет страна: www.jkpmediana.rs
Директор: Братислав Вучковић, дипл. правник

↑ Повратак на врх странице ↑


 ЈКП “ГОРИЦА”

Адреса: Тврђава бб
Телефон: 018/515-541
Факс: 018/515-559
Е-пошта: office@jkpgorica.rs
Интернет страна: www.jkpgorica.rs
в.д. директора: Игор Новаковић, дипл. економиста

↑ Повратак на врх странице ↑


 ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ “НАИСУС”

Адреса: Књегиње Љубице 1/1
Телефон: 018/531-275
Факс: 018/502-715
Е-пошта: info@naissus.co.rs
Интернет страна: www.jkpnaissus.co.rs
Директор: Дејан Андрејевић, дипл. економиста

↑ Повратак на врх странице ↑


 ЈKП “ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА”

Адреса: Наде Томић 7
Телефон: 018/511-830, 511-831, 531-832
Факс: 018/521-565
Е-пошта: info@jkponnis.rs
Интернет страна: www.jkponnis.rs
Директор: Јелена Стојановић, дипл. правник

↑ Повратак на врх странице ↑


ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС”

Адреса: Вожда Карађорђа 84а
Телефон: 018/517-333, 517-555, 517-778
Факс: 018/517-777
Е-пошта: info@nisparking.rs
Интернет страна: www.nisparking.rs
Директор: Марко Јанковић, дипл. економиста

↑ Повратак на врх странице ↑


 ЈКП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША”

Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 8
Телефон: 018/505-655
Факс: 018/520-041
Е-пошта: info@jgpnis.rs
Интернет страна: www.jgpnis.rs
Директор: Саша Петронијевић, дипл. инг. машинства

↑ Повратак на врх странице ↑


 ЈКП ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ “ТРЖНИЦА”

Адреса: Ђуке Динић 4
Телефон: 018/257-525, 257-565
Факс: 018/257-525, 257-565
Е-пошта: info@trznicanis.rs
Интернет страна: www.trznicanis.rs
Директор: Радован Милојевић, дипл. инг. машинства

↑ Повратак на врх странице ↑


ЈП ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ „АЕРОДРОМ НИШ“

Адреса: Ваздухопловаца 24
Телефон: 018/4580-023
Факс: 018/4583-003
Е-пошта: office@nis-airport.com
Интернет страна: www.nis-airport.com
Директор: Владица Ђурђановић

↑ Повратак на врх странице ↑


ЈП “ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА”

Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 41а
Телефон: 018/252-472, 252-467
Факс: 018/252-160
Е-пошта: info@gsanis.co.rs
Интернет страна: www.gsanis.co.rs
Директор: Владан Стојановић

↑ Повратак на врх странице ↑


ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША”

Адреса: 7. јули 6
Телефон: 018/520-790
Факс: 018/520-540
Е-пошта: direkcija@direkcija.co.rs
Интернет страна: www.direkcija.co.rs
Директор: Бранислав Јоцић, дипл.инж.машинства

↑ Повратак на врх странице ↑


ЈП “НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА”

Адреса: Војводе Мишића 50
Телефон: 018/521-172, 533-258, 533-044, 533-256
Факс: 018/532-902
Е-пошта: admin@ntv.rsurednik@ntv.rs,
Интернет страна: www.ntv.rs
Директор: Бобан Рајковић, дипл. редитељ

↑ Повратак на врх странице ↑


ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „НИШСТАН“

Адреса: Бранка Крсмановића 1
Телефон: 018/4234-358, 528-250, 4234-379
Факс: 018/4232-441
Е-пошта: dir@nisstan.co.rs
Интернет страна: www.nisstan.co.rs
Директор: Ненад Хафнер, магистар економије

↑ Повратак на врх странице ↑


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИША

Адреса: Вожда Карађорђа 7
Телефон: 018/523-118, 524-877
Факс: 018/523-118
Е-пошта: info@visitnis.com
Интернет страна: www.visitnis.com
Директор: Урош Парлић, економиста

↑ Повратак на врх странице ↑


ЈП “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ”

Адреса: 7. јули 6
Телефон: 018/243-095, 243-363, 355-462, 241-386
Факс: 018/241-673
Е-пошта: info@zurbnis.rs
Интернет страна: www.zurbnis.rs
Директор: Љубиша Митић, дипл. инж. грађевине